YETKİNLİK MODELİ TANIMLAMASI

YETKİNLİK MODELİ TANIMLAMASI

Yetkinlikler, herhangi bir rolde başarılı bir performans sergileyebilmek için gerekli davranışları, motivatörleri ve yetenekleri içerir.

Günümüzde birçok İK departmanı yetkinlik “modelleri” veya “haritaları” kullanmaktadır. Bu modeller, bir şirketteki herhangi bir işimükemmel şekilde yapabilmek için sergilenmesi gereken beceri ve davranışların anlaşılmasını sağlar.

Bu tanımlama oldukça basit gibi görünse de, yetkinlik modelleri organizasyonları tasarlamada giderek önemli hale gelmektedir. Aslına bakılırsa, “yetenek savaşları” şiddetini arttırdıkça birçok organizasyon etkin yetenek yönetimi süreçleri için yetkinlikleri temel almaktadır.

Assessment_tools_for_YETKINLIKMODELI_modelling_TR
DISC PROFILE in COMPETENCY MODELING

YETKİNLİK MODELİ TANIMLAMASI’NDA DISC RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 temel davranış eğilimini ölçer.

Bir kişinin bir iş ile uyumlu davranışlar gösterip göstermediğini anlamanın tek yolu, kişiyi o işin iş tanımlama sonucu ya da normu ile kıyaslamaktır. DISC (Davranışlar) üzerinden yapılan bir iş tanımlama çalışması, o iş için ideal DISC grafiğinin elde edilmesini sağlar. İş tanımlama çalışması bir kez yapıldıktan sonra, işe alım yapacak yönetici tarafından adayların iş ile uyumunu değerlendirmek ve aday olduğu rolde yaşayabileceği muhtemel çatışmaları öngörmek için rahatlıkla kullanılabilir.

MOTIVATORS PROFILE in COMPETENCY MODELING

YETKİNLİK MODELİ TANIMLAMASI’NDA MOTİVATÖRLER RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 6 temel değeri ya da motivatörü ölçer.

Bir iş görüşmesi sırasında aday ile ilgili sorgulanacak en önemli kriterin, kişinin motivatörleri olduğunu söylemek mümkündür. Sahip olduğumuz değerler ya da motivatörler, iş hayatında nasıl bir ortamda daha mutlu ve tatmin olarak çalışabileceğimizi ortaya koyar. Motivatörler ile ilgili bir iş tanımlaması yapmış ve norm belirlemiş olmak, işe alım yapan yöneticinin, adayın işi sevmesi ve bağlılıkla çalışmasını ummak yerine objektif bir şekilde nasıl bir aday aradığını belirlemesini sağlar.

TRIMETRIX_HD

YETKİNLİK MODELİ TANIMLAMASI’NDA TRIMETRIX HD RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 davranışı, 6 motivatörü, 25 yeteneği ve düşüncenin 3 temel boyutunu ölçer.

İşe tanımlama çaşmasıyolu ile işe alım yapan yöneticiler, işin talep ettiği sorumlulukları yerine getirmek için en çok ihtiyaç duyulan yetkinlikleri tespit edebilirler ve bu bilgileri adayları seçerken kullanabilirler.

Her birimizin beyni dünyaya bakışımızı filtreleyen ve değerlendiren kendimize has bir düşünme sürecine ya da modeline sahiptir. Bu düşünme modelleri doğru yargılara varma becerimizi (iş algısı ile ilintilidir ama ondan farklıdır) yani algılarımızı belirler. Algılarımızı anlamak doğal yeteneklerimizi ve genel potansiyelimizi anlamamızı sağlar.

SİZİN FARKINIZ: ÇOK BİLİMLİ ARAÇLAR

TTI araçlarının avantajlarından biri size “çok bilim”li raporlar sunuyor olmasıdır, bu da kişiye bütünsel bir geri bildirim sağlar. Bu çok boyutlu bakışla liderler ve yöneticiler kendilerini ve başkalarını, tek bir ölçme ve değerlendirme aracını kullanırken olduğundan çok daha derin bir seviyede kavrarlar. Çok bilimli ölçme ve değerlendirme araçlarının başka bir avantajı da, liderler için çok katmanlı bir gelişim planı sunuyor olmalarıdır. Örneğin, liderler davranış tarzları, motivatörleri ve duygusal zekaları hakkındaki bilgilerin üzerinden isterlerse tek bir kısa oturumda ya da birkaç haftaya yayılmış bir faz süresince geçebilirler. Çok bilimli raporlar, daha iyi eğitim seçenekleri, daha kapsamlı bilgi ve daha çok sayıda gerçekle karşılaşma anı sunarlar.