YEDEKLEME

YEDEKLEME

Yedekleme süreci, ileride şirket içindeki liderlik pozisyonları için uygun olabilecek potansiyel sahibi çalışanların belirlenmesi ve gelişim süreçlerinin planlanması anlamına gelir.

Kurum içindeki liderleri yedekleyebilecek şekilde arkadan gelecek kişilerin eksik olması, şirketlerde en çok karşılaşılan sorunlardan biridir. Bir liderlik pozisyonu boşaldığında ve yerini dolduracak hazır kimse olmadığında bu, önemli bir problem yaratabilir.

Yedekleme süreci, çalışanların işe alınırken veya gelişimleri planlanırken belli bir pozisyon içinhazırlanmalarını sağlar. Yapılandırılmış bir yedekleme süreci sayesinde yüksek potansiyel sahibi çalışanlar önce tespit edilir, sonra da geliştirilir. Bu gelişim süreci, kişilerin bilgi seviyesini, becerilerini ve yeteneklerini kapsar. Böylelikle daha zorlayıcı üst rollere zamanında hazırlanabilirler.

Ölçme ve değerlendirme araçları, yedekleme planlama sürecinin bir parçası olarak farklı biçimlerde kullanılabilirler. Genel anlamda üç temel etkinliği kapsarlar: yeteneği tanımlama, tespit etme ve geliştirme. Aşağıda listelenmiş ölçme ve değerlendirme araçları, bu etkinliklerden her birine ayrı şekillerde değer katar.

Assessment tools for SUCCESSION Planning
DISC PROFILE in SUCCESSION PLANNING

YEDEKLEME'DE DISC RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 temel davranış eğilimini ölçer.

DISC aracı, bir adayın liderlik pozisyonları için uygun olup olmadığına karar verirken, kişinin doğal davranış eğilimlerini anlamanın harika bir yoludur. DISC, adayın doğal davranış biçimi ile aday olduğu rol arasında belirgin bir uyumsuzluk olup olmadığını göstermenin yanında, liderlik rolüne hazırlanmasını sağlayacak bir gelişim aracı olarak da kullanılabilir.

MOTIVATORS PROFILE in SUCCESSION PLANNING

YEDEKLEME'DE MOTİVATÖRLER RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 6 temel değeri ya da motivatörü ölçer.

Değerler bizim için birincil derecede önemlidirler ve tatmin edilmeleri için bizi hareket etmeye zorlarlar. Değerlerimiz aynı zamanda hoşumuza gitmeyen ve kaçınmak istediğimiz şeyleri de belirlerler. Bu, değerlerimizin motivasyonumuzun birincil kaynağı olduğunu gösterir. Birinin temel değerlerini veya motivatörlerini bilmek, onun motive olacağı ve severek çalışacağı işleri bulmanın anahtarıdır. İyi bir kariyer planlamanın ilk ve en önemli adımı, değerleri belirlemek olmalıdır.

TTI EMOTIONAL QUOTIENT in SUCCESSION PLANNING

YEDEKLEME'DE DUYGUSAL ZEKA RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı duygusal zekanın 5 temel boyutunu ölçer.

Duygusal Zeka, işteki performansın ve iyi bir kariyer planı yapmanın özünü oluşturur. Bir duygusal zeka gelişim planıyla liderler, mevcut rollerinde daha iyi performans göstermelerini sağlayacak becerileri belirleyebilecekleri gibi, ileride aday olacakları roller için gerekli becerileri de geliştirebilirler. Duygusal Zeka raporu, bu geçişin daha yumuşak ve daha kolay olmasını sağlar.

TRIMETRIX_HD

YEDEKLEME'DE TRIMETRIX HD RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 davranışı, 6 motivatörü, 25 yeteneği ve düşüncenin 3 temel boyutunu ölçer.

Trimetrix HD raporu performansın yapı taşları olan 25 yeteneği barındırır. Her bir yetenekte ustalaşma düzeyini belirlemek ekip üyelerinin kendi profesyonel gelişimlerini yönetmek için zamanlarını ve dikkatlerini nereye odaklamaları gerektiğini anlamalarını sağlar.

Her birimizin beyni dünyaya bakışımızı filtreleyen ve değerlendiren kendimize has bir düşünme sürecine ya da modeline sahiptir. Bu düşünme modelleri doğru yargılara varma becerimizi (iş algısı ile ilintilidir ama ondan farklıdır) yani algılarımızı belirler. Algılarımızı anlamak doğal yeteneklerimizi ve genel potansiyelimizi anlamamızı sağlar.

SİZİN FARKINIZ: ÇOK BİLİMLİ ARAÇLAR

TTI araçlarının avantajlarından biri size “çok bilim”li raporlar sunuyor olmasıdır, bu da kişiye bütünsel bir geri bildirim sağlar. Bu çok boyutlu bakışla liderler ve yöneticiler kendilerini ve başkalarını, tek bir ölçme ve değerlendirme aracını kullanırken olduğundan çok daha derin bir seviyede kavrarlar. Çok bilimli ölçme ve değerlendirme araçlarının başka bir avantajı da, liderler için çok katmanlı bir gelişim planı sunuyor olmalarıdır. Örneğin, liderler davranış tarzları, motivatörleri ve duygusal zekaları hakkındaki bilgilerin üzerinden isterlerse tek bir kısa oturumda ya da birkaç haftaya yayılmış bir faz süresince geçebilirler. Çok bilimli raporlar, daha iyi eğitim seçenekleri, daha kapsamlı bilgi ve daha çok sayıda gerçekle karşılaşma anı sunarlar.