STRATEJİK PLANLAMA

STRATEJİK PLANLAMA

Birçok kurum, stratejik planlamayı organizasyonun yakın gelecekte (çoğunlukla 3-5 yıl içinde, bazen de daha uzun bir vadede) nereye doğru gittiğini belirleme süreci olarak görür.

Stratejik planlamanın ana bileşenleri, organizasyonun misyonunu, vizyonunu ve değerlerini anlamayı kapsar. Stratejik planlama için en yaygın şekilde kullanılan araçlardan biri SWOT (güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler) analizidir. Bu süreçte kullanılabilecek diğer modellerden bazıları ise; McKinsey “7S” modeli ve “dengeli skor kart”(balanced score card)’tır. Ancak danışmanlar tarafından yıllar içerisinde geliştirilmiş sayısız model ve uyarlama mavcuttur.

Ölçme ve değerlendirme araçları, stratejik planlama esnasında kullanılan yaygın araçlardan bir diğeridir ve stratejiyi belirlerken yapılan beyin fırtınaları ve çalışmalar sırasında yönetim ekiplerine yön gösterir.

Assessment tools for STRATEGIC PLANNING.jpg
DISC PROFILE in STRATEGIC PLANNING

STRATEJİK PLANLAMA’DA DISC RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 temel davranış eğilimini ölçer.

DISC profilinin strateji planlama toplantıları ya da çalıştaylarındaki en yaygın kullanımı ve faydası, ekipteki her bir kişinin nasıl davranmayı ve iletişim kurmayı tercih ettiğini gözler önüne sermesidir. Aynı zamanda bu toplantılar sırasında katılımcıları canlandırıcı aktivitelerin veya grup çalışmalarının bir parçası olarak da kullanılabilir. DISC aracı size sadece başkaları tarafından nasıl algılandığınızın bilgisini vermekle kalmaz, aynı zamanda davranışlarınızı, iletişim tercihlerinizi ve çalışma tarzınızı ifade etmenizi sağlayacak bir dil sunar.

MOTIVATORS PROFILE in STRATEGIC PLANNING

STRATEJİK PLANLAMA’DA MOTİVATÖRLER RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 6 temel değeri ya da motivatörü ölçer.

İnsanların sahip oldukları ve biriktirdikleri tecrübeler birbiri ile tıpatıp aynı değildir. Her birimizi özel yapan da bu çeşitliliktir; ancak aynı zamanda dünya görüşlerimiz başkaları ile farklılık gösterdiğinde sürtüşmelere de neden olabilir. Bu sürtüşmeleri tamamen ortadan kaldırmak çok mümkün değildir, ancak başka insanların dünyayı nasıl gördüğüni anlamak yoluyla çatışmalar en aza indirilebilir. Motivatörler ölçme ve değerlendirme aracı, üst düzey yöneticilerin karar verme süreçlerinde ekiplerindeki kişilerin temel değerlerini anlamalarına ve daha fazla takdir edebilmelerine yardımcı olur.

TTI EMOTIONAL QUOTIENT in STRATEGIC PLANNING

STRATEJİK PLANLAMA’DA DUYGUSAL ZEKA RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı duygusal zekanın 5 temel boyutunu ölçer.

İş hayatında duygular ve hisler önemsiz gibi görünse de, işlerin sonuçlandırılmasında ve şirket performansının artmasında önemli etkiye sahiptirler. Duygusal zekası yüksek organizasyonlar yaratmak, liderlerin sorumluluğundadır. EQ konusunda eğitim almak, liderlerin duygusal zekayı ve kurumsal stratejileri oluştururken sağlayabileceği faydayı anlamasında önemli rol oynar.

TRIMETRIX_HD

STRATEJİK PLANLAMA’DA TRIMETRIX HD RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 davranışı, 6 motivatörü, 25 yeteneği ve düşüncenin 3 temel boyutunu ölçer.

Trimetrix HD raporu performansın yapı taşları olan 25 yeteneği barındırır. Yetenekleri anlayarak şirketin uzun vadede bu yetenekleri geliştirmek için bir plana sahip olmasını güvence altına alabiliriz.

Her birimizin beyni dünyaya bakışımızı filtreleyen ve değerlendiren kendimize has bir düşünme sürecine ya da modeline sahiptir. Bu düşünme modelleri doğru yargılara varma becerimizi (iş algısı ile ilintilidir ama ondan farklıdır) yani algılarımızı belirler. Algılarımızı anlamak doğal yeteneklerimizi ve genel potansiyelimizi anlamamızı sağlar.

SİZİN FARKINIZ: ÇOK BİLİMLİ ARAÇLAR

TTI araçlarının avantajlarından biri size “çok bilim”li raporlar sunuyor olmasıdır, bu da kişiye bütünsel bir geri bildirim sağlar. Bu çok boyutlu bakışla liderler ve yöneticiler kendilerini ve başkalarını, tek bir ölçme ve değerlendirme aracını kullanırken olduğundan çok daha derin bir seviyede kavrarlar. Çok bilimli ölçme ve değerlendirme araçlarının başka bir avantajı da, liderler için çok katmanlı bir gelişim planı sunuyor olmalarıdır. Örneğin, liderler davranış tarzları, motivatörleri ve duygusal zekaları hakkındaki bilgilerin üzerinden isterlerse tek bir kısa oturumda ya da birkaç haftaya yayılmış bir faz süresince geçebilirler. Çok bilimli raporlar, daha iyi eğitim seçenekleri, daha kapsamlı bilgi ve daha çok sayıda gerçekle karşılaşma anı sunarlar.