SEÇME VE YERLEŞTİRME

SEÇME VE YERLEŞTİRME

İşe alımın en önemli insan kaynakları fonksiyonlarından biri olduğunu söylemek sanırız yanlış olmaz. Günümüzün küresel bilgi ekonomisinde, rekabet avantajının tek gerçek kaynağıen iyi yetenekleri işe almakta yatar. Liderlik konusunda uzmanlaşmış bir yazar olan Jim Collins’in söylediği gibi “Şirketleri iyiden mükemmeletaşıyanliderler, işe ‘ne’ ile değil ‘kim’ ile başlarlar. Otobüse doğru insanları alıp, yanlış insanları indirmekle ve doğru insanları doğru koltuğa oturtmakla işe başlarlar.”

Ölçme ve değerlendirme araçları, adaylardan hangilerinin söz konusu işle ve kurum kültürüyle uyumlu olduğunu belirmeye yardımcı olurlar. Bu araçlar işe alım yapan yöneticiye geleneksel mülakatların sağlayamayacağı tarafsız bilgiler sunabilirler. Bu bilgilerin temel amacı, yönetici adına işe alım kararını vermek değil, adayın özgeçmişinde yazdıklarını ve mülakat sırasında söylediklerini doğrulamaya ya da sorgulamaya yardım etmektir.

Ölçme ve değerlendirme araçları faydalı veriler sağlayabilirler. Ancak her durumda amaçları insani yargıların yerini almak değil, alınan kararları destekleyici ve kolaylaştırıcı rol oynamaktır.

Assessment tools for Recruitment & Selection
DISC PROFILE in RECRUITMENT & SELECTION

SEÇME VE YERLEŞTİRME’DE DISC RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 temel davranış eğilimini ölçer.

DISC profili, işe alım yapan yöneticiye adayın insanlarla ve görevlerle başa çıkarken sergilediği doğal davranışsal eğilimleri hakkında ek bilgi verir. Böylelikle yönetici, adaydan ne bekleyebileceğini; bunun kendi yönetim tarzı, kurum kültürü ve işin gereklerine kıyasla ne kadar uyumlu veya farklı olduğunu değerlendirme şansına sahip olacaktır.

MOTIVATORS PROFILE in RECRUITMENT & SELECTION

SEÇME VE YERLEŞTİRME’DE MOTİVATÖRLER RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 6 temel değeri ya da motivatörü ölçer.

Motivatörler profili, işe alım yapan yöneticiyeadayın temel değerleri ve ne ile motive olduğu hakkında bilgi verir. Motivasyon çoğu kez iş performansının en önemli parçası olarak tanımlanır, çünkü kişinin rolü ile ilgili öğrenme ya da performans sergileme konusunda bir isteği yok ise, okurumda kalması için de bir sebep yoktur. Bu araç, işin gerektirdiği doğru motivasyonlara sahip adayları seçmeye yarar.

TRIMETRIX_HD

SEÇME VE YERLEŞTİRME’DE TRIMETRIX HD RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 davranışı, 6 motivatörü, 25 yeteneği ve düşüncenin 3 temel boyutunu ölçer.

Trimetrix HD raporu performansın yapı taşları olan 25 yeteneği barındırır. İşe alım yapan yöneticilerin çok sayıda yeteneği hızlıca değerlendirmesine olanak sağlaması ve her bir yeteneğin iş performansı için ne derecede önemli (hayati, önemli, biraz önemli) olacağını hızlıca belirlemesi Trimetrix HD raporunun avantajlarıdır.

Her birimizin beyni dünyaya bakışımızı filtreleyen ve değerlendiren kendimize has bir düşünme sürecine ya da modeline sahiptir. Bu düşünme modelleri doğru yargılara varma becerimizi (iş algısı ile ilintilidir ama ondan farklıdır) yani algılarımızı belirler. Algılarımızı anlamak doğal yeteneklerimizi ve genel potansiyelimizi anlamamızı sağlar.

SİZİN FARKINIZ: ÇOK BİLİMLİ ARAÇLAR

TTI araçlarının avantajlarından biri size “çok bilim”li raporlar sunuyor olmasıdır, bu da kişiye bütünsel bir geri bildirim sağlar. Bu çok boyutlu bakışla liderler ve yöneticiler kendilerini ve başkalarını, tek bir ölçme ve değerlendirme aracını kullanırken olduğundan çok daha derin bir seviyede kavrarlar. Çok bilimli ölçme ve değerlendirme araçlarının başka bir avantajı da, liderler için çok katmanlı bir gelişim planı sunuyor olmalarıdır. Örneğin, liderler davranış tarzları, motivatörleri ve duygusal zekaları hakkındaki bilgilerin üzerinden isterlerse tek bir kısa oturumda ya da birkaç haftaya yayılmış bir faz süresince geçebilirler. Çok bilimli raporlar, daha iyi eğitim seçenekleri, daha kapsamlı bilgi ve daha çok sayıda gerçekle karşılaşma anı sunarlar.