SATIŞ EĞİTİMİ

SATIŞ EĞİTİMİ

Satış her organizasyonun can damarıdır, onsuz yaşayamazlar. Rekabet avantajı kazanmak isteyen şirketler sürekli olarak satış ekiplerinin becerilerini geliştirmek durumundadırlar. Satış elemanlarının müşterilerle ilişki başlatmada ve bu ilişkiyi muhafaza etmede ne kadar yetkin oldukları bir bütün olarak kurumun başarısında belirleyici bir faktördür.

En basit tezgah üstü perakende satış işleminden, karmaşık çözümlerin büyük ekiplere sunumuna kadar çok çeşitli tipte satış ortamları mevcuttur. Satış bir ürün ya da hizmetten, bir fikrin sunumuna kadar değişkenlik gösterebilir. Gerçekte, insanlar bunu itiraf etmek istemese de, herkes bir satış temsilcisidir. Herkes her gün bir şeyler satar ve bu yüzden farklı tipteki müşterilerle ilişki kurma becerisini geliştirmek için ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanmak onlara fayda sağlayabilir.

Ölçme ve değerlendirme araçları insanlar arasındaki iletişimi, güveni ve samimiyeti geliştirmek için çok farklı şekillerde kullanılabilir.

Assessment tools for Sales Training
DISC PROFILE in SALES TRAINING

SATIŞ EĞİTİMİ'NDE DISC RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 temel davranış eğilimini ölçer.

İnsanlar kendilerine benzeyen insanlara güven duyma eğilimindedirler. Başkalarının taahhüdünü almanın ve işbirliğini kazanmanın en etkili yolu “onların dünyalarına girmek” ve onların davranış tarzlarıyla “hemhal” olmaktır. DISC bir satış gücüne, satış sürecine doğal yaklaşımlarını anlamalarını sağlayarak ve bu yaklaşımı farklı adaylara göre nasıl uyarlayacaklarını göstererek yardım eder.

MOTIVATORS PROFILE in SALES TRAINING

SATIŞ EĞİTİMİ'NDE MOTİVATÖRLER RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 6 temel değeri ya da motivatörü ölçer.

Her satışın temelinde satın almaya iten bir sebep yatar. Eğer müşterinin neye değer verdiğini (neyi önemsediğini) anlarsak, satın alma motivasyonlarını anlamak konusunda daha iyi konumlanmış oluruz. Ve onların motivasyonlarını anlarsak beklentilerini daha rahat karşılayıp hoş deneyimler yaratabilir, güven inşa edip bizimle iş yapmalarını sağlayabiliriz.

TTI EMOTIONAL QUOTIENT in SALES TRAINING

SATIŞ EĞİTİMİ'NDE DUYGUSAL ZEKA RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı duygusal zekanın 5 temel boyutunu ölçer.

Duygusal zeka, satış sürecinin temelini oluşturur. İnsanların herhangi bir malı mantıkları ile doğruladıkları duygusal sebeplere dayanarak satın aldıkları söylenir. Her bir satın almanın ardında duygusal bir ihtiyaç yatar (örneğin, daha fazla kendine güven, daha az stres ve daha fazla mutluluk). EQ, satış ekiplerine müşterinin isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için duyguların gücünden nasıl faydalanacaklarını gösterir.

TRIMETRIX_HD

SATIŞ EĞİTİMİ'NDE TRIMETRIX HD RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 davranışı, 6 motivatörü, 25 yeteneği ve düşüncenin 3 temel boyutunu ölçer.

Satışta etkili olabilme birbiriyle ilişkili birçok becerinin kombinasyonuna dayanır. Bu becerilerden bazıları İkna, Sunuş ve Müzakere gibi kişiler arasıdır, diğerleri ise Kişisel Yönetim ve Hedefe Ulaşma gibi iç gözleme dayanır. Bu tür yeteneklerin ustalık düzeyini belirlemek satış temsilcilerinin ve onların yöneticilerinin profesyonel gelişimlerini planlamalarını sağlar.

Her birimizin beyni dünyaya bakışımızı filtreleyen ve değerlendiren kendimize has bir düşünme sürecine ya da modeline sahiptir. Bu düşünme modelleri doğru yargılara varma becerimizi (iş algısı ile ilintilidir ama ondan farklıdır) yani algılarımızı belirler. Algılarımızı anlamak doğal yeteneklerimizi ve genel potansiyelimizi anlamamızı sağlar.

SİZİN FARKINIZ: ÇOK BİLİMLİ ARAÇLAR

TTI araçlarının avantajlarından biri size “çok bilim”li raporlar sunuyor olmasıdır, bu da kişiye bütünsel bir geri bildirim sağlar. Bu çok boyutlu bakışla liderler ve yöneticiler kendilerini ve başkalarını, tek bir ölçme ve değerlendirme aracını kullanırken olduğundan çok daha derin bir seviyede kavrarlar. Çok bilimli ölçme ve değerlendirme araçlarının başka bir avantajı da, liderler için çok katmanlı bir gelişim planı sunuyor olmalarıdır. Örneğin, liderler davranış tarzları, motivatörleri ve duygusal zekaları hakkındaki bilgilerin üzerinden isterlerse tek bir kısa oturumda ya da birkaç haftaya yayılmış bir faz süresince geçebilirler. Çok bilimli raporlar, daha iyi eğitim seçenekleri, daha kapsamlı bilgi ve daha çok sayıda gerçekle karşılaşma anı sunarlar.