PERFORMANS YÖNETİMİ

PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans yönetimi kavramı, 1970’lerin sonunda ilk kez Dr. Aubrey Daniels tarafından performansın iki kritik unsurunu; davranışları ve sonuçları yönetmeyi tarif etmek için kullanılmıştır.

Burada sayamayacağımız kadar çok yazar, danışman ve düşünce insanı performans yönetimi alanına katkıda bulunmuş ve bu alanı şekillendirmiştir. En dikkat çekenlerden bazıları Peter Drucker’ın “hedeflerle yönetim” (management by objectives) kavramı, General Electric’in 1950’lerdeki performans yönetimi raporlamaları ve 1990’larda “denegeli skor kartı”nı (balanced scorecard) popüler hale getiren Kaplan ve Norton’dur.

Performans kavramı karmaşık ve çok yönlüdür. Ölçme ve değerlendirme araçları performansın karmaşıklığını daha iyi anlamamızı, performans için hangi unsurların hayati olduğunu keşfetmemizi ve bu alanları güçlendirmemizi sağlar. Çalışanlar ile yöneticiler arasındaki diyaloğuarttırmak da performans yönetiminin anahtar parçalarından biridir. Ölçme ve değerlendirme araçları, çalışanlara ve yöneticilere yeteneklerini, becerilerini ve davranışlarını karşılıklı olarak konuşmaya ve değerlendirmeye yarayacak ortak bir dil ve zemin sağlar.

Assessment tools for PERFORMANCE MANAGEMENT
DISC PROFILE in PERFORMANCE MANAGEMENT

PERFORMANS YÖNETİMİ’NDE DISC RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 temel davranış eğilimini ölçer.

Araştırmalar en etkili insanların kendilerini ve başkalarını anlayan kişiler olduğunu gösteriyor. Davranış, anlaşılması gereken çok önemli bir performans unsurudur, çünkü yaptığımız her şeyi etkiler. Kendi davranış tarzımız ve başkalarının davranış tarzı hakkında birşeyler öğrendikçe, fikirlerimizi daha etkili bir şekilde aktarabiliriz, daha iyi ilişkiler kurabilir ve davranış tercihlerimiz doğrultusunda daha yatkın olduğumuz işleri bulabiliriz.

MOTIVATORS PROFILE in PERFORMANCE MANAGEMENT

PERFORMANS YÖNETİMİ’NDE MOTİVATÖRLER RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 6 temel değeri ya da motivatörü ölçer.

Her insan aynı şekilde ödüllendirilmek istemez. Kimi insan ödül olarak yeni bir fotoğraf makinası aldığında heyecanlanır, kimisi favori ilgi alanında nadir bulunan bir kitabı aldığında çılgına döner. Bir kişi için dünyalar kadar önemli olan bir şey diğerine hiçbir şey ifade etmeyebilir. İşyeri Motivatörleri modeli, her bir kişinin kendine has değer yapısını baz alarak, hangi ödülün kim için heyecan verici olabileceğini belirlemeye yardımcı olur.

TTI EMOTIONAL QUOTIENT in PERFORMANCE MANAGEMENT

PERFORMANS YÖNETİMİ’NDE DUYGUSAL ZEKA RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı duygusal zekanın 5 temel boyutunu ölçer.

Duygular, iş performansının merkezinde yer alır. Her türlü insan etkileşimi için önemlidirler; bireyler, ekipler, yöneticiler, organizasyonlar bir bütün olarak çalışırlarken ve özellikle de çalışanlar müşterilerle etkileşim halindeyken denklemin önemli bir parçasını oluştururlar. Çalışanların EQ’ları, verdikleri kararların niteliğive elde edilen iş sonuçları ile bire bir bağlantılıdır.

TRIMETRIX_HD

PERFORMANS YÖNETİMİ’NDE TRIMETRIX HD RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 davranışı, 6 motivatörü, 25 yeteneği ve düşüncenin 3 temel boyutunu ölçer.

Bir kişinin işinde başarılı olması için hangi yeteneklere sahip olması gerektiğini bilmesi, performansını maksimize etmesi için yeteneklerinden hangisini geliştirmesi gerektiğini daha net bir şekilde anlaması sağlar.

Her birimizin beyni dünyaya bakışımızı filtreleyen ve değerlendiren kendimize has bir düşünme sürecine ya da modeline sahiptir. Bu düşünme modelleri doğru yargılara varma becerimizi (iş algısı ile ilintilidir ama ondan farklıdır) yani algılarımızı belirler. Algılarımızı anlamak doğal yeteneklerimizi ve genel potansiyelimizi anlamamızı sağlar.

SİZİN FARKINIZ: ÇOK BİLİMLİ ARAÇLAR

TTI araçlarının avantajlarından biri size “çok bilim”li raporlar sunuyor olmasıdır, bu da kişiye bütünsel bir geri bildirim sağlar. Bu çok boyutlu bakışla liderler ve yöneticiler kendilerini ve başkalarını, tek bir ölçme ve değerlendirme aracını kullanırken olduğundan çok daha derin bir seviyede kavrarlar. Çok bilimli ölçme ve değerlendirme araçlarının başka bir avantajı da, liderler için çok katmanlı bir gelişim planı sunuyor olmalarıdır. Örneğin, liderler davranış tarzları, motivatörleri ve duygusal zekaları hakkındaki bilgilerin üzerinden isterlerse tek bir kısa oturumda ya da birkaç haftaya yayılmış bir faz süresince geçebilirler. Çok bilimli raporlar, daha iyi eğitim seçenekleri, daha kapsamlı bilgi ve daha çok sayıda gerçekle karşılaşma anı sunarlar.