ORYANTASYON

ORYANTASYON

Oryantasyon programı, çalışanların istekle çalışması, kuruma bağlılığı ve elde tutulması açısından kritik rol oynar. Yeni çalışanları karşılarken kurumlar genelde güvenlik eğitimi verir, şirket ve pazar hakkında bilgilendirme yapar, ve teknik konularda bilgi aktarırlar. Ancak çoğu kez kritik bir unsuru gözden kaçırabilirler: ilişkiler.

Oryantasyon programı, kişinin bağlı çalışacağı yöneticinin kişiliğini ve iş yapış tarzını öğrenmesi açısından özellikle önemlidir ve buna zaman ayırılmalıdır. Çünkü insanların şirketlerden ayrılmalarının bir numaralı sebebi,yöneticileri ile olan ilişkilerinin zayıflığıdır. Aynı zamanda bunun tersi de geçerlidir: yöneticilerinde yeni çalışanlarının “iş yapma modu”nu anlamak için zaman ayırması gerekir.

Ölçme ve değerlendirme araçları, göreve yeni başlayan çalışanların yöneticilerini olduğu kadar ekip arkadaşlarını ve onların sahip olduğu kişilik özelliklerini, davranışlarını, motivatörlerini ve becerilerini tanımalarını sağlayarak uyum sürecini hızlandırmak için yaygın bir şekilde kullanılırlar.

Assessment tools for Induction.jpg
DISC PROFILE in INDUCTION

ORYANTASYON’DA DISC RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 temel davranış eğilimini ölçer.

DISC, bir ekip üyesini göreve başlatmaya yardım etmede yaygın olarak kullanılır. Yeni üyenin profili ekibin geri kalanı ile paylaşılır ve diğerleri böylece yeni çalışandan ne bekleyebileceklerini bilirler, ve işe yeni alınan kişi de yeni ekibiyle en iyi nasıl iletişim ve etkileşim kuracağını öğrenebilir. Her bir kişinin temel iletişim tercihlerini anlamak göreve başlatılmasında olduğu kadar ekiplerin yeniden yapılandırılmasında da harika birer başlangıç noktası olurlar.

MOTIVATORS PROFILE in INDUCTION

ORYANTASYON’DA MOTİVATÖRLER RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 6 temel değeri ya da motivatörü ölçer.

İnsanların en çok neye değer verdiklerini bilirseniz, onlardan ne bekleyebileceğinizi de daha iyi bilirsiniz. Kişilerin sahip olduğu değerleri ya da motivaörleri bilmek, aynı zamanda çalışma hayatının kaçınılmaz bir parçası olan çatışmaları ve yanlış anlaşılmaları da engellemeye yardımcı olur. Değerler bir ilişkiyi başlatan ya da bitiren şeylerdir, bu yüzden daha en başından bunların hem birlikte çalışacak ekip üyeleri tarafından, hem de doğrudan bağlı oldukları yönetici tarafından bilinmesi önemlidir.

TTI EMOTIONAL QUOTIENT in INDUCTION

ORYANTASYON’DA DUYGUSAL ZEKA RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı duygusal zekanın 5 temel boyutunu ölçer.

Duygusal zekanın 5 temel alanı, bir kişinin duygusal ustalık seviyesini ve kişideki en iyiyi ortaya çıkartabilmek için bu verinin nasıl yönetsel bir stratejiye dönüşebileceğini bize göstermekte yardımcı olur. İşe alım sürecindeduygusal zeka (EQ) profili kullanmak, her bir ekip üyesi için bir diğeriyle çalışmanın en iyi yolunun hangisi olduğunu, stres altındaki eğilimlerini ve çatışma olasılığını düşürmek için neler yapılabileceğini ortaya çıkartmak için faydalı bir platform sunar.

TRIMETRIX_HD

ORYANTASYON’DA TRIMETRIX HD RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 davranışı, 6 motivatörü, 25 yeteneği ve düşüncenin 3 temel boyutunu ölçer.

Trimetrix HD raporu performansın yapı taşları olan 25 yeteneği barındırır. Kişilerin yaptıkları işte başarıya ulaşabilmeleri için hangi yeteneklere ihtiyaçları olduğunu anlamaları, en başından neyi geliştirmeleri gerektiğine dair kişilere net bir farkındalık kazandırır.

Her birimizin beyni dünyaya bakışımızı filtreleyen ve değerlendiren kendimize has bir düşünme sürecine ya da modeline sahiptir. Bu düşünme modelleri doğru yargılara varma becerimizi (iş algısı ile ilintilidir ama ondan farklıdır) yani algılarımızı belirler. Algılarımızı anlamak doğal yeteneklerimizi ve genel potansiyelimizi anlamamızı sağlar.

SİZİN FARKINIZ: ÇOK BİLİMLİ ARAÇLAR

TTI araçlarının avantajlarından biri size “çok bilim”li raporlar sunuyor olmasıdır, bu da kişiye bütünsel bir geri bildirim sağlar. Bu çok boyutlu bakışla liderler ve yöneticiler kendilerini ve başkalarını, tek bir ölçme ve değerlendirme aracını kullanırken olduğundan çok daha derin bir seviyede kavrarlar. Çok bilimli ölçme ve değerlendirme araçlarının başka bir avantajı da, liderler için çok katmanlı bir gelişim planı sunuyor olmalarıdır. Örneğin, liderler davranış tarzları, motivatörleri ve duygusal zekaları hakkındaki bilgilerin üzerinden isterlerse tek bir kısa oturumda ya da birkaç haftaya yayılmış bir faz süresince geçebilirler. Çok bilimli raporlar, daha iyi eğitim seçenekleri, daha kapsamlı bilgi ve daha çok sayıda gerçekle karşılaşma anı sunarlar.