LİDERLİK GELİŞİMİ

LİDERLİK GELİŞİMİ

Modern iş dünyasında “liderlik” ve “yönetim” terimleri esas olarak aynı yetkinliğin tanımı için kullanılıyor: Başkaları vasıtasıyla sonuçlara ulaşma.

Liderlik tamamen insanlarla ilgilidir. Birbiriyle ilişkili birçok parçayı bir araya getiren bir beceri setidir: Vizyon, güven, etki, karakter, hizmet, motivasyon, ilham ve yetkilendirme bunlardan sadece birkaçıdır. Ancak dünyanın neresinde olursa olsun neredeyse tüm iş ortamlarında liderlik, liderin etrafındaki insanlarla nasıl çalışacağını anlama becerisine bağlıdır.

En etkili liderler ekiplerini iyi tanıyanlardır: Onları harekete geçiren nedir, güçlü yanları nelerdir, nasıl çalışmayı tercih ederler ve onları heyecanlandıran ya da şevklerini kıran şeyler nelerdir. Liderlik insanlarla etkileşime geçmek demektir ve liderler ekiplerindeki her bir üyenin özelliklerini kavrarlarsa her konuda daha etkili olacaklardır.

Assessment tools for leadership development
DISC PROFILE in LEADERSHIP DEVELOPMENT

LİDERLİK GELİŞİMİ'NDE DISC RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 temel davranış eğilimini ölçer.

Liderlik belirli hedeflere ulaşmak için diğerlerinin davranışlarını etkileme becerisidir. Başkalarını etkileme becerisi bir davranışsal model eğitimi alındığı takdirde oldukça gelişir. DISC dünyanın en popüler davranış tarzlarını ölçen aracıdır. DISC’in en yaygın uygulama alanlarından biri yönetici ile ekipleri arasındaki ilişkileri, güveni ve iletişimi geliştirme temeline dayanan liderlik gelişimi eğitimidir.

MOTIVATORS PROFILE in LEADERSHIP DEVELOPMENT

LİDERLİK GELİŞİMİ'NDE MOTİVATÖRLER RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 6 temel değeri ya da motivatörü ölçer.

Motivasyon oldukça kişiseldir. Bir insan için önemli olan bir şey bir başkası için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Kişisel motivatörlerimiz ya da değerlerimiz, hangi tarz işlerin bizi harekete geçireceğini, hangilerinin bizi mutsuz edip üretkenlikten uzaklaştıracağını belirler. Kendilerinin ve yönettikleri insanların motivatörlerini kavrayan liderler, ekiplerindeki kişilerde güven ve bağlılığı neyin tetiklediğini de anlayabilirler ve böylece yönetim stratejilerini ekiplerinin kişisel ihtiyaçlarına göre biçimlendirebilirler.

Not: DISC VE Motivatörler raporunu Talent Insights serisi alanında bir arada kullanabilirsiniz.

TTI EMOTIONAL QUOTIENT in LEADERSHIP DEVELOPMENT

LİDERLİK GELİŞİMİ'NDE DUYGUSAL ZEKA RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı Duygusal Zeka’nın 5 temel boyutunu ölçer.

Hemen hemen tüm liderlik gelişimi eğitimlerinin ortak hedefi duygusal zekayı geliştirmektir. Duygusal Zeka dünya genelinde her türden liderin kendileri hakkındaki farkındalıklarını arttırmasını, liderlik tarzlarındaki kör noktaları kavramalarını, ekipleri ile olan güven ve ilişkilerini geliştirmelerini, kendilerinin ve liderlik ettikleri insanların ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymalarını sağlar.

TRIMETRIX_HD

LİDERLİK GELİŞİMİ'NDE TRIMETRIX HD RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 davranışı, 6 motivatörü, 25 yeteneği ve düşüncenin 3 temel boyutunu ölçer.

Trimetrix HD raporu performansın yapı taşları olan 25 yeteneği barındırır. Her bir yetenekte ustalaşma düzeyini belirlemek liderlerin hem kendilerinin hem de yönettikleri kişilerin profesyonel gelişimlerini yönetmek için zamanlarını ve dikkatlerini nereye odaklamaları gerektiğini anlamalarını sağlar.

Algılarımız düşünce hiyerarşimizi, düşünce hiyerarşimiz seçimlerimizi, seçimlerimiz kararlarımızı, kararlarımız da elde ettiğimiz sonuçları oluşturur. Doğal düşünme modelimizi anlamak doğal yeteneklerimizi ve eğilimlerimizi anlamamızı sağlar, bu da kişisel farkındalığımızı arttırır ve bizi süreç içerisinde daha iyi karar vericiler haline getirir.

SİZİN FARKINIZ: ÇOK BİLİMLİ ARAÇLAR

TTI araçlarının avantajlarından biri size “çok bilim”li raporlar sunuyor olmasıdır, bu da kişiye bütünsel bir geri bildirim sağlar. Bu çok boyutlu bakışla liderler ve yöneticiler kendilerini ve başkalarını, tek bir ölçme ve değerlendirme aracını kullanırken olduğundan çok daha derin bir seviyede kavrarlar. Çok bilimli ölçme ve değerlendirme araçlarının başka bir avantajı da, liderler için çok katmanlı bir gelişim planı sunuyor olmalarıdır. Örneğin, liderler davranış tarzları, motivatörleri ve duygusal zekaları hakkındaki bilgilerin üzerinden isterlerse tek bir kısa oturumda ya da birkaç haftaya yayılmış bir faz süresince geçebilirler. Çok bilimli raporlar, daha iyi eğitim seçenekleri, daha kapsamlı bilgi ve daha çok sayıda gerçekle karşılaşma anı sunarlar.