KOÇLUK VE MENTÖRLÜK

KOÇLUK ve MENTÖRLÜK

Ölçme ve değerlendirme araçları koçluk sürecinde birçok fayda sağlayabilir. Öncelikle koçlara zaman kazandırır ve danışanları hakkındaki birçok konuyu tahmin etmek zorunda kalmazlar. Koçlar, danışanlarının birey olarak kim olduklarını daha iyi anlarlar, nerelerde zorluk yaşayabileceklerini görürler, ilişkinin başında karşısındakini tanıma sürecine hız kazandırabilirler ve kişisel ve/veya profesyonel hedefler hakkındaki konuşmalarına rehberlik edecek bir platform olarak kullanabilirler.

Danışanın bakış açısından bakıldığında ise ölçme ve değerlendirme araçları, kişisel farkındalığın artmasının, yeni ve taze bir bakış açısı kazanmanın, kör noktaları net görebilmenin, güçlü ve zayıf yanlarını keşfetmenin, ilişkiler hakkında konuşabilmek için bir çerçeve oluşturmanın, hayatlarındaki önemli insanlarla iletişim kurmanın, kariyer gelişimleri için plan yapmanın, profesyonel gelişim planı oluşturmalarının ve o çok önemli “gerçekle karşılaşma anlarını” çoğaltmanın mükemmel bir yoludur.

Elde ettikleri net ve objektif bilgiler sayesinde koçlar danışanlarına her türlü durumda destek olmak için daha donanımlı hale gelirler.

Assessment tools for Coaching & Mentoring
DISC PROFILE in COACHING & MENTORING

KOÇLUK ve MENTÖRLÜK’TE DISC RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 temel davranış eğilimini ölçer.

DISC aracı koça, kişinin davranış tercihleri, güçlü yanları, sınırları, olası zorlukları ve gelişim alanları ile ilgili detaylı bilgi sunar. Koç bu bilgileri kullanarak koçluk yaptığı kişinin etrafındaki insanlarla nasıl daha iyi etkileşim kurabileceği, kendisi ve önem verdiği diğer kişiler ile ilgilinasıl daha nitelikli kararlar alabileceği konusunda daha fazla farkındalık geliştirmesine yardımcı olur.

MOTIVATORS PROFILE in COACHING & MENTORING

KOÇLUK ve MENTÖRLÜK’TE MOTİVATÖRLER RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 6 temel değeri ya da motivatörü ölçer.

Değerlerimiz apaçık görünmeyebilirler ve çoğu kez söze dökülmeleri epey zordur. Bir temel değerler profili,danışanın değerleri veya motivatörleri ile ilgili farkındalığının artması ve kendisi ile ilgili net bir alıya ulaşması açısından çok önemli bir adımdır. Motivatörler raporu, özellikle kariyer koçluğu aracı olarak kullanışlı bir araçtır: Danışanın kendisini motive edecek, tatmin sağlayacak veya tam tersine onu mutsuz edecek iş ve meslekler ile ilgili bilgi edinmesini sağlar.

TTI EMOTIONAL QUOTIENT in COACHING & MENTORING

KOÇLUK ve MENTÖRLÜK’TE DUYGUSAL ZEKA RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı duygusal zekanın 5 temel boyutunu ölçer.

Duygusal Zeka (EQ) ölçme ve değerlendirme aracı, danışanın duygusal olgunluğunu ölçmeye yarar ve koçun (5 temel faktör çerçevesinde) hangi alandadaha fazla gelişime odaklanmak gerektiğini anlamasını sağlar. Ayrıca koç, EQ ölçme ve değerlendirme aracının sağlayacağı bilgiler vasıtasıyla danışanın etrafındaki insanlarla nasıl daha iyi etkileşim kurabileceği, kariyeri ve hayatı hakkında nasıl daha nitelikli kararlar alabileceğikonularında farkındalığının artmasını sağlayabilir.

TRIMETRIX_HD

KOÇLUK ve MENTÖRLÜK’TE TRIMETRIX HD RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 davranışı, 6 motivatörü, 25 yeteneği ve düşüncenin 3 temel boyutunu ölçer.

Trimetrix HD raporu performansın yapı taşları olan 25 yeteneği barındırır. Kişilerin bazen kör noktaları vardır ve yeteneklerini doğru bir şekilde değerlendirme ihtiyacı içinde bulunabilirler. Trimetrix HD raporunu kullanarak koçluk yapmak hedeflenen pozisyon için gereken becerileri geliştirmek üzere eğitim ve gelişim aktiviteleri tasarlamanızı sağlar.

Her birimizin beyni dünyaya bakışımızı filtreleyen ve değerlendiren kendimize has bir düşünme sürecine ya da modeline sahiptir. Bu düşünme modelleri doğru yargılara varma becerimizi (iş algısı ile ilintilidir ama ondan farklıdır) yani algılarımızı belirler. Algılarımızı anlamak doğal yeteneklerimizi ve genel potansiyelimizi anlamamızı sağlar.

SİZİN FARKINIZ: ÇOK BİLİMLİ ARAÇLAR

TTI araçlarının avantajlarından biri size “çok bilim”li raporlar sunuyor olmasıdır, bu da kişiye bütünsel bir geri bildirim sağlar. Bu çok boyutlu bakışla liderler ve yöneticiler kendilerini ve başkalarını, tek bir ölçme ve değerlendirme aracını kullanırken olduğundan çok daha derin bir seviyede kavrarlar. Çok bilimli ölçme ve değerlendirme araçlarının başka bir avantajı da, liderler için çok katmanlı bir gelişim planı sunuyor olmalarıdır. Örneğin, liderler davranış tarzları, motivatörleri ve duygusal zekaları hakkındaki bilgilerin üzerinden isterlerse tek bir kısa oturumda ya da birkaç haftaya yayılmış bir faz süresince geçebilirler. Çok bilimli raporlar, daha iyi eğitim seçenekleri, daha kapsamlı bilgi ve daha çok sayıda gerçekle karşılaşma anı sunarlar.