KARİYER YÖNETİMİ

KARİYER YÖNETİMİ

Kariyer Yönetimi, kişilerin kariyerlerindeki bir sonraki aşamaya geçebilmeleri için doğru değerlendirme yapmayı ve kişileri doğru yönlendirmeyi gerektiren bir süreçtir. Bu süreç, bir çalışanın aynı organizasyon içinde başka bir işe transferi (terfi veya görev değişikliği), ya da mevcut çalışanların başka bir işyerine geçişini (outplacement) kapsayabilir.

Bu süreçte tek bir kişiye veya bir grup çalışana rehberlik etmek mümkündür. Kariyer yönetimi kapsamında; kariyer rehberliği, özgeçmiş yazma ve mülakata hazırlanma, işbirliği ağları geliştirme, pazar araştırması, güçlü yanlar ve gelişime açık alanları belirleyebilmek için ölçme ve değerlendirme faaliyetleri yürütme gibi konuları saymak mümkündür.

Assessment tools for Workforce Transition
DISC PROFILE in WORKFORCE TRANSITION

KARİYER YÖNETİMİ’NDE DISC RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 temel davranış eğilimini ölçer.

DISC profili yalnızca başkaları tarafından nasıl algılandığınızı görmenizi sağlamaz; aynı zamanda davranışınız, iletişim tercihleriniz ve çalışma tarzınızı daha iyi ifade edebileceğiniz bir dil sunar. Kişi kendisinin güçlü ve zayıf yanlarını daha iyi anladıkça ve bunun yanında başkalarını da daha iyi tanıyıp anlamaya başladıkça, bulunduğu ortamın gereklerini ve taleplerini yerine getiebilmek için daha uygun stratejiler geliştirebilir.

MOTIVATORS PROFILE in WORKFORCE TRANSITION

KARİYER YÖNETİMİ’NDE MOTİVATÖRLER RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 6 temel değeri ya da motivatörü ölçer.

Değerler ya da motivatörler, bizim için birincil derecede önemli olan ve bizi harekete geçmeye zorlayan şeylerdir. Değerlerimiz aynı zamanda hoşumuza gitmeyen ve kaçınmak istediğimiz şeyleri de belirlerler. Değerler, temel motivasyon kaynağımızdır. Kişilerin temel değerlerini ya da motivatörlerini anlamak, onların motive olacakları ve bağılılıkla çalışacakları işleri belirlemenin de anahtarıdır. İyi bir kariyer planlamanın ilk ve en önemli adımı, değerleri ya da motivatörleri araştırmaktır.

TTI EMOTIONAL QUOTIENT in WORKFORCE TRANSITION

KARİYER YÖNETİMİ’NDE DUYGUSAL ZEKA RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı duygusal zekanın 5 temel boyutunu ölçer.

Kariyer planlamasında, kişinin duygusal zekası ile ilgili farkındalık yaratmak ve duygusal zeka üzerinde çalışmak, o kişinin stres ve endişe ile daha rahat başa çıkmasını, duygusal zekası ile ilgili gelişim alanlarını belirleyerek yeni rolüne ya da görevine daha iyi hazırlanmasını, daha motive çalışmasını, insanları etkileyerek daha iyi iş ilişkileri kurmasını sağlar.

TRIMETRIX_HD

KARİYER YÖNETİMİ’NDE TRIMETRIX HD RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 davranışı, 6 motivatörü, 25 yeteneği ve düşüncenin 3 temel boyutunu ölçer.

Trimetrix HD raporu performansın yapı taşları olan 25 yeteneği barındırır. Bu yetenekler, spesifik teknik yeteneklerine bakılmaksızın insanların kendilerine uygun olabilecek tarzdaki rolleri anlamalarını sağlar.

Her birimizin beyni dünyaya bakışımızı filtreleyen ve değerlendiren kendimize has bir düşünme sürecine ya da modeline sahiptir. Bu düşünme modelleri doğru yargılara varma becerimizi (iş algısı ile ilintilidir ama ondan farklıdır) yani algılarımızı belirler. Algılarımızı anlamak doğal yeteneklerimizi ve genel potansiyelimizi anlamamızı sağlar.

SİZİN FARKINIZ: ÇOK BİLİMLİ ARAÇLAR

TTI araçlarının avantajlarından biri size “çok bilim”li raporlar sunuyor olmasıdır, bu da kişiye bütünsel bir geri bildirim sağlar. Bu çok boyutlu bakışla liderler ve yöneticiler kendilerini ve başkalarını, tek bir ölçme ve değerlendirme aracını kullanırken olduğundan çok daha derin bir seviyede kavrarlar. Çok bilimli ölçme ve değerlendirme araçlarının başka bir avantajı da, liderler için çok katmanlı bir gelişim planı sunuyor olmalarıdır. Örneğin, liderler davranış tarzları, motivatörleri ve duygusal zekaları hakkındaki bilgilerin üzerinden isterlerse tek bir kısa oturumda ya da birkaç haftaya yayılmış bir faz süresince geçebilirler. Çok bilimli raporlar, daha iyi eğitim seçenekleri, daha kapsamlı bilgi ve daha çok sayıda gerçekle karşılaşma anı sunarlar.