İŞ TANIMLAMA ÇALIŞMASI

İŞ TANIMLAMA ÇALIŞMASI

Eğer “iş” konuşabilseydi, üstün performans için tam olarak ne tipte bir insana ihtiyacı olduğunu bize söylerdi. İşler konuşamadığı için neyin önemli olduğunu ortaya çıkarmak üzere başka yollar bulmamız gerekir. Eğitim seviyesi, deneyim ve teknik beceriler gibi bir iş için gerekli teknik özelliklerin belirlenmesi nispeten daha kolaydır. Ancak zor olan şey “hangi tipteki insan”ın bu işte başarılı olacağını; hem söz konusu role, hem kurum kültürüne uygun olduğunu belirlemektir.

İş tanımlama çalışması, belli bir işte başarı için gerekli özelliklerin belirlenmesini sağlar. İş tanımlama çalışması, kimin işe alınacağını veya kimin alınmayacağını belirlemek için insanları kategorize eden bir yöntem değildir. Bunun yerine, yapısal bir şekilde işin gereklerini tanımlamak yoluyla doğru adayları belirleyebilmek ve sonunda doğru iş ile doğru kişiyi eşleştirebilmek için yöneticilere bilgi sağlayan bir karar destek aracıdır.

TTI tarafından yapılan araştırmalar, iş tanımlama çalışmasına ne kadar farklı bakış açıları katılırsa o kadar etkili hale geldiğini göstermektedir.

Assessment tools for JOB BENCHMARKING
DISC PROFILE in JOB BENCHMARKING

İŞ TANIMLAMA ÇALIŞMASI’NDA DISC RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 temel davranış eğilimini ölçer.

Bir kişinin davranış açısından bir iş için uygun olup olmadığını anlamanın tek yolu, o işle ilgili bir iş tanımlama çalışması yapmış olmaktır. DISC (Davranışlar) üzerinden yapılmış bir iş tanımlama çalışması, söz konusu iş ile ilgili ideal DISC grafiğinin çıkmasını sağlar. İş tanımlama çalışması bir kez yapıldığında, işe alım yapan yönetici görüştüğü her adayın davranışlarını işin gerektirdiği davranışlar ile kıyaslayabilir ve kişinin o işte yaşayabileceği potansiyel çatışmaları veya sıkıntıları öngörebilir.

MOTIVATORS PROFILE in JOB BENCHMARKING

İŞ TANIMLAMA ÇALIŞMASI’NDA MOTİVATÖRLER RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 6 temel değeri ya da motivatörü ölçer.

Bir iş görüşmesi sırasında aday ile ilgili sorgulanacak en önemli kriterin, kişinin motivatörleri olduğunu söylemek mümkündür. Sahip olduğumuz değerler ya da motivatörler, iş hayatında nasıl bir ortamda daha mutlu ve tatmin olarak çalışabileceğimizi ortaya koyar. Motivatörler ile ilgili bir iş tanımlaması yapmış ve norm belirlemiş olmak, işe alım yöneticisinin adayın işi sevmesi ve bağlılıkla çaışmasını ummak yerine objektif bir şekilde nasıl bir aday aradığını belirlemesini sağlar.

TRIMETRIX_HD

İŞ TANIMLAMA ÇALIŞMASI’NDA TRIMETRIX HD RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 davranışı, 6 motivatörü, 25 yeteneği ve düşüncenin 3 temel boyutunu ölçer.

TriMetrix HD raporu ile “İşin Gereklerini Tanımlama” patentli ve benzersiz bir süreçtir. ‘’İşin dili olsaydı, neyi talep ederdi?’’ sorusunun cevabını arayan bu süreç, önyargıların veya subjektif bakış açılarının etkisinde kalmadan, ele alınan iş ile ilgili kuruma özel beklentilerin ve normların belirlenmesini ve kişilerin Trimetrix HD raporları vasıtası ile aldığı skorların daha sonra kuruma ve işe özel bu norm ile kıyaslanmasını sağlar.

SİZİN FARKINIZ: ÇOK BİLİMLİ ARAÇLAR

TTI araçlarının avantajlarından biri size “çok bilim”li raporlar sunuyor olmasıdır, bu da kişiye bütünsel bir geri bildirim sağlar. Bu çok boyutlu bakışla liderler ve yöneticiler kendilerini ve başkalarını, tek bir ölçme ve değerlendirme aracını kullanırken olduğundan çok daha derin bir seviyede kavrarlar. Çok bilimli ölçme ve değerlendirme araçlarının başka bir avantajı da, liderler için çok katmanlı bir gelişim planı sunuyor olmalarıdır. Örneğin, liderler davranış tarzları, motivatörleri ve duygusal zekaları hakkındaki bilgilerin üzerinden isterlerse tek bir kısa oturumda ya da birkaç haftaya yayılmış bir faz süresince geçebilirler. Çok bilimli raporlar, daha iyi eğitim seçenekleri, daha kapsamlı bilgi ve daha çok sayıda gerçekle karşılaşma anı sunarlar.