İLİŞKİ YÖNETİMİ

İLİŞKİ YÖNETİMİ

İster eşimizle, ister aile üyelerimizle, isterse arkadaşlarımızla olsun, tüm kişisel ilişkilerin temelinde farklı istekler, ihtiyaçlar ve bakış açıları vardır.

Kişisel ilişkileri geliştirmenin en iyi yolu, hem kendimizi, hem de karşımızdaki kişiyi daha iyi anlayabilmektir. Birbirimizin farklılıklarına anlayış göstermeyi öğrenirsek, ilişki içinde yaratacağımız olumlu ya da olumsuz etkiyi daha iyi anlayabiliriz.

Ölçme ve değerlendirme araçları, insan dinamikleri üzerine yıllardır yapılan çalışmalardan öğrendiklerimize dayalı ve birbirimiz hakkında tarafsız, önyargısız, yargılayıcı olmayan bir bakış açısı elde etmemizi sağlayan araçlardır.

Bu temel modeller çerçevesinde, başka insanların bakış açılarını anlamak ve takdir etmek kolaylaşır.

Ölçme ve değerlendirme araçları eşler, arkadaşlar ya da aile fertleri arasındaki iletişimin geliştirilmesini sağlamak için farklı şekillerde kullanılabilir.

Assessment tools for PERSONAL RELATIONSHIPS
DISC PROFILE in PERSONAL RELATIONSHIPS

İLİŞKİ YÖNETİMİ'NDE DISC RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 temel davranış eğilimini ölçer.

DISC, daha etkili bir iletişimci olma yolundaki ilk adımdır, çünkü dünya üzerindeki tüm insanların temel iletişim eğilimlerini açıklar. Daha etkili iletişim kurmak için öncelikle kendi iletişim tarzımızı, sonra da diğerlerinin tarzını anlamamız ve onlarla daha etkili bir şekilde çalışabilmek için kendi tarzımızı nasıl adapte edeceğimizi bilmemiz gerekir.

MOTIVATORS PROFILE in PERSONAL RELATIONSHIPS

İLİŞKİ YÖNETİMİ'NDE MOTİVATÖRLER RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 6 temel değeri ya da motivatörü ölçer.

Kişisel değerlerimiz güçlü filtrelerdir. Karşımızdaki kişiyle onun davranış (DISC) tarzına uygun bir şekilde iletişim kurabiliyor olsak da, eğer yanlış (ya da onun değerleri ile çelişen) bir mesaj iletiyorsak, mesajımız ters tepecektir. Daha etkin şekilde iletişim kurmak için öncelikle kendi değerlerimizin farkında olmalıyız ve ardından da doğru mesajı verebilmek için başkalarının değerlerini tanımayı öğrenmeliyiz.

TTI EMOTIONAL QUOTIENT in PERSONAL RELATIONSHIPS

İLİŞKİ YÖNETİMİ'NDE DUYGUSAL ZEKA RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı duygusal zekanın 5 temel boyutunu ölçer.

Etkin iletişim kurmak için, mesajı veren ve alan arasında güçlü bir bağlantı kurulması gerekir. İletişim sürecinde duyguların oynadığı rol hakkında daha fazla şey öğrenerek fikirlerimizle ilgili karşı tarafı ikna etmek, güven oluşturmak, kitleler karşısında konuşmak, ekip ortamlarında çalışmak, diğerlerine ilham vermek ve güçlü bir kariyer oluşturmak konusunda çok daha başarılı olabiliriz.

TRIMETRIX_HD

İLİŞKİ YÖNETİMİ'NDE TRIMETRIX HD RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 davranışı, 6 motivatörü, 25 yeteneğive düşüncenin 3 temel boyutunu ölçer.

Trimetrix HD raporu performansın yapı taşları olan 25 yeteneği barındırır. Trimetrix HD raporu Yazılı İletişim gibi sözel olmayan yetenekler yanında sözel iletişimin unsurları olan Müzakere, Kişilerarası İlişkiler ve İkna gibi ilişki yönetimi için gerekli olan yetenekleri içerir. Trimetrix HD raporu insanların ilişkilerini yönetmek için gerekli olan yeteneklerde ne kadar ustalaştıklarını ve kişisel gelişimde zamanlarını ve dikkatlerini nereye odaklamaları gerektiğini anlamalarını sağlar.

Birçok insan aynı olaya şahit olsalar da, olan biteni aktarmaları istendiğinde farklı şeylere odaklanacaklardır. Düşüncenin 3 boyutundan hangisinin daha güçlü olduğu dikkatimizi nereye odakladığımızı ve iletişimi nasıl filtrelediğimizi belirler. Örneğin bazı insanlar düşüncenin ‘’insan’’ boyutuna odaklanırken, diğerleri ‘’sistemsel’’ boyuta ya da neden sonuc içeren süreçlere odaklanırlar.

SİZİN FARKINIZ: ÇOK BİLİMLİ ARAÇLAR

TTI araçlarının avantajlarından biri size “çok bilim”li raporlar sunuyor olmasıdır, bu da kişiye bütünsel bir geri bildirim sağlar. Bu çok boyutlu bakışla liderler ve yöneticiler kendilerini ve başkalarını, tek bir ölçme ve değerlendirme aracını kullanırken olduğundan çok daha derin bir seviyede kavrarlar. Çok bilimli ölçme ve değerlendirme araçlarının başka bir avantajı da, liderler için çok katmanlı bir gelişim planı sunuyor olmalarıdır. Örneğin, liderler davranış tarzları, motivatörleri ve duygusal zekaları hakkındaki bilgilerin üzerinden isterlerse tek bir kısa oturumda ya da birkaç haftaya yayılmış bir faz süresince geçebilirler. Çok bilimli raporlar, daha iyi eğitim seçenekleri, daha kapsamlı bilgi ve daha çok sayıda gerçekle karşılaşma anı sunarlar.