İLETİŞİM EĞİTİMİ

İLETİŞİM EĞİTİMİ

İletişim becerileri günümüzün hızlı iş ortamında başarıya ulaşmak için gereken en önemli becerileri arasında yer alır. Bu son 10 yıla kıyasla, endüstri çağının gerektirdiği becerilerdeki dramatik değişimi yansıtır. 1970 yılında Fortune 500 tarafından talep edilen ilk üç beceri okuma, yazma ve aritmetikti. 1999 yılından itibaren talep edilen ilk üç beceri ekip çalışması, problem çözme ve kişiler arası ilişkiler haline geldi.

Üst düzey performans sergileyen çalışanlar, kariyerlerini ileriye taşıyacak ya da baltalayacak şeyin insanlarla etkileşim kurma biçimleri olduğunu bilirler. İletişim yeteneği yöneticiler arasında, yıldız çalışanlarla, vasat ve zayıf performans gösterenleri kuvvetli bir şekilde birbirinden ayırır. Kişiler arası becerilerdeki zaaflar çok geniş bir endüstri ve meslek yelpazesinde ve hatta bilgisayar programcılığı gibi daha teknik mesleklerde bile tutarlı bir şekilde düşük performans ile ilişkilendirilir.

Ölçme ve değerlendirme araçları kişiler arası iletişimin geliştirilmesi için çok farklı şekillerde kullanılabilir.

Assessment tools for COMMUNICATION TRAINING
DISC PROFILE in COMMUNICATION TRAINING

İLETİŞİM EĞİTİMİ'NDE DISC RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 temel davranış eğilimini ölçer.

Dünya üzerindeki bütün insanlarda var olan temel iletişim eğilimlerini açıkladığı için DISC daha etkili bir iletişimci olma yolundaki ilk adımdır. Daha etkili iletişim kurmak için öncelikle kendi iletişim tarzımızın farkında olmamız, sonra başkalarının tarzını anlamamız, son olarak da başkaları ile daha etkin bir şekilde çalışabilmek için kendi tarzımızı nasıl adapte edeceğimizi bilmemiz gerekir.

MOTIVATORS PROFILE in COMMUNICATION TRAINING

İLETİŞİM EĞİTİMİ'NDE MOTİVATÖRLER RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 6 temel motivatörü ölçer.

Kişisel motivatörlerimiz güçlü filtrelerdir. Herhangi biriyle onun davranış (DISC) tarzına uygun bir şekilde iletişim kurabiliyor olsak da eğer yanlış (onun motivatörleri ile çelişen) bir mesaj iletiyorsak, mesaj ters tepecektir. Daha etkili şekilde iletişim kurmak için kendi motivatörlerimizin farkında olmalıyız ve ardından doğru mesajı verebilmek için başkalarının motivatörlerini de tanımayı öğrenmeliyiz.

Not: DISC VE Motivatörler raporunu Talent Insights serisi alanında bir arada kullanabilirsiniz.

TTI EMOTIONAL QUOTIENT in COMMUNICATION TRAINING

İLETİŞİM EĞİTİMİ'NDE DUYGUSAL ZEKA RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı Duygusal Zeka’nın 5 temel boyutunu ölçer.

Güçlü bir iletişimin temelinde mesajı veren ve alan arasında bir bağ kurulması yatar. İletişim sürecinde duyguların oynadığı rol hakkında daha fazla şey öğrenerek fikirleri satmada, samimiyet kurmada, gruplar karşısında konuşmada, ekip ortamlarında çalışmada, diğerlerine ilham vermede ve güçlü kariyerler inşa etmekte daha iyi olabiliriz.

TRIMETRIX_HD

İLETİŞİM EĞİTİMİ'NDE TRIMETRIX HD RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 davranışı, 6 motivatörü, 25 yeteneği ve düşüncenin 3 temel boyutunu ölçer.

Trimetrix HD raporu performansın yapı taşları olan 25 yeteneği barındırır. Her bir yetenekte ustalaşma düzeyini belirlemek liderlerin hem kendilerinin hem de yönettikleri kişilerin profesyonel gelişimlerini yönetmek için zamanlarını ve dikkatlerini nereye odaklamaları gerektiğini anlamalarını sağlar.

Algılarımız düşünce hiyerarşimizi, düşünce hiyerarşimiz seçimlerimizi, seçimlerimiz kararlarımızı, kararlarımız da elde ettiğimiz sonuçları oluşturur. Doğal düşünme modelimizi anlamak doğal yeteneklerimizi ve eğilimlerimizi anlamamızı sağlar, bu da kişisel farkındalığımızı arttırır ve bizi süreç içerisinde daha iyi karar vericiler haline getirir.

SİZİN FARKINIZ: ÇOK BİLİMLİ ARAÇLAR

TTI araçlarının avantajlarından biri size “çok bilim”li raporlar sunuyor olmasıdır, bu da kişiye bütünsel bir geri bildirim sağlar. Bu çok boyutlu bakışla liderler ve yöneticiler kendilerini ve başkalarını, tek bir ölçme ve değerlendirme aracını kullanırken olduğundan çok daha derin bir seviyede kavrarlar. Çok bilimli ölçme ve değerlendirme araçlarının başka bir avantajı da, liderler için çok katmanlı bir gelişim planı sunuyor olmalarıdır. Örneğin, liderler davranış tarzları, motivatörleri ve duygusal zekaları hakkındaki bilgilerin üzerinden isterlerse tek bir kısa oturumda ya da birkaç haftaya yayılmış bir faz süresince geçebilirler. Çok bilimli raporlar, daha iyi eğitim seçenekleri, daha kapsamlı bilgi ve daha çok sayıda gerçekle karşılaşma anı sunarlar.