ÇATIŞMA YÖNETİMİ

ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Birçok işyerinde çalışanlar arasında yaşanan çatışmalar hayatın bir parçası olarak görülür. Farklı geçmişlerden ve kültürlerden insanlar gruplar bir araya geldiğinde, yanlış anlaşmaların, fikir uyuşmazlıklarının ve “kişilik çatışmalarının” meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Çatışmalar genellikle bakış açılarındaki ya da yaklaşımlardaki farklılıkların sonucudur. Bir takımın üyeleri olan kişiler, kendi inanışları ve motivasyonları ile ilgili bilgiyi aktif bir biçimde diğerleri ile paylaşarak ve onlarındurumunu anlamak için çaba sarf ederek kişisel çatışmaları çözümlemeyi deneyebilirler.

Çatışmaları ele almaya yarayacak müzakere, üçüncü partileri aracı tutma, veya aktif dinleme (Yeniden İfade Et, Farklı Sözcüklerle Anlat, Özetle) gibi farklı yöntemler mevcuttur.

Ölçme ve değerlendirme araçları ise çatışmaları çözmek için kullanılabilecek başka bir yöntemdir ve çatışmayı daha ortaya çıkmadan önlemeye yaradıkları için önemli bir konumdadırlar.

Assessment tools for Conflict Resolution
DISC PROFILE in CONFLICT RESOLUTION

ÇATIŞMA YÖNETİMİ'NDE DISC RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 temel davranış eğilimini ölçer.

DISC ile hem kendimizin, hem başkalarının davranış ve iletişim tarzını anlamak mümkündür. Böylece, özellikle zıt davranış tercihleri olan kişiler arasında meydana gelebilecek çatışmaları da öngörmek ya da çözümlemek mümkün hale gelir. Başkalarının doğal eğilimlerini anlamak, insanların karşılarındakinden ne bekleyebileceklerini bilmelerini sağlar ve bu da çatışmaları daha ortaya çıkmadanönleyebilir. Davranışsal farklılıklar üzerinde konuşabileceğimiz ortak bir dile sahip olmak, çatışmaları ortadan kaldırmamıza yardımcı olur.

MOTIVATORS PROFILE in CONFLICT RESOLUTION

ÇATIŞMA YÖNETİMİ'NDE MOTİVATÖRLER RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 6 temel değeri ya da motivatörü ölçer.

Değerler, çatışmaların esas kaynağıdır, ancak insanlar çoğunlukla bunu hangi çerçevede tartışacaklarını bilemezler. Çoğu insan oldukça günlük hayatının birçok noktasında, kendisi ve başka bireyler arasında çatışma olarak adlandırılabilecek durumlarla karşılaşır. Bu çatışma ya da bakış açısı farklılığı kaçınılmazdır, ancak karşımızdaki kişinin dünyayı nasıl algıladığını anlayarak ve bu farklı bakış açılarına karşı saygı ve takdir göstermeyi öğrenerek, çatışmaları en aza indirmek mümkündür.

TTI EMOTIONAL QUOTIENT in CONFLICT RESOLUTION

ÇATIŞMA YÖNETİMİ'NDE DUYGUSAL ZEKA RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı duygusal zekanın 5 temel boyutunu ölçer.

Araştırmalar, duygusal zekanın çatışmaların çözümünü doğrudan etkilediğini göstermektedir. Duygular, çatışmaların sebebi ve körükleyicisi olduğu kadar, aynı zamanda çatışmaları çözümlemekte de büyük rol oynar. Duyguların, çatışmanın ayrılmaz parçalarından biri olduğunu kabul edersek, çatışma yönetiminde duyguların etkisini anlamak kritik hale gelecektir.

TRIMETRIX_HD

ÇATIŞMA YÖNETİMİ'NDE TRIMETRIX HD RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 davranışı, 6 motivatörü, 25 yeteneği ve düşüncenin 3 temel boyutunu ölçer.

Trimetrix HD raporu performansın yapı taşları olan 25 yeteneği barındırır. Çatışma yönetimi için gerekli olan Empati, Müzakere, Diplomatik ve Adil Olma gibi yetenekler başta olmak üzere her bir yetenekteki ustalık derecesi insanların birbirleriyle çalışmanın en iyi yolunun ne olduğunu ve olası çatışmalardan daha başlamadan nasıl kaçınabileceklerini anlamalarını sağlar.

Her birimizin beyni dünyaya bakışımızı filtreleyen ve değerlendiren kendimize has bir düşünme sürecine ya da modeline sahiptir. Bu düşünme modelleri doğru yargılara varma becerimizi (iş algısı ile ilintilidir ama ondan farklıdır) yani algılarımızı belirler. Algılarımızı anlamak doğal yeteneklerimizi ve genel potansiyelimizi anlamamızı sağlar.

SİZİN FARKINIZ: ÇOK BİLİMLİ ARAÇLAR

TTI araçlarının avantajlarından biri size “çok bilim”li raporlar sunuyor olmasıdır, bu da kişiye bütünsel bir geri bildirim sağlar. Bu çok boyutlu bakışla liderler ve yöneticiler kendilerini ve başkalarını, tek bir ölçme ve değerlendirme aracını kullanırken olduğundan çok daha derin bir seviyede kavrarlar. Çok bilimli ölçme ve değerlendirme araçlarının başka bir avantajı da, liderler için çok katmanlı bir gelişim planı sunuyor olmalarıdır. Örneğin, liderler davranış tarzları, motivatörleri ve duygusal zekaları hakkındaki bilgilerin üzerinden isterlerse tek bir kısa oturumda ya da birkaç haftaya yayılmış bir faz süresince geçebilirler. Çok bilimli raporlar, daha iyi eğitim seçenekleri, daha kapsamlı bilgi ve daha çok sayıda gerçekle karşılaşma anı sunarlar.