ÇALIŞAN BAĞLILIĞI

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI

Çalışan bağlılığı, bir çalışanın kendi işine ve kurumun bütününe karşı hissettiği duygusal bağlılık ile alakalıdır. Bağlılığı yüksek olan çalışanlar, kurumları,ekipleri ve müşterileri için ellerinden gelenin fazlasını yaparlar; bağlılığı olmayan çalışanlar ise yeteri kadarını.

Son 5-10 yıldır, bağlılık iş hayatındaki en popüler sözcüklerinden biri haline gelmiştir. Gallup ve başka birçok organizasyon tarafından yapılan araştırmalar, çalışan bağlılığının organizasyonun ve endüstrinin tipine bakılmaksızın işteki performans çıktılarını tutarlı bir şekilde etkilediğini göstermektedir. Kârlılık, üretkenlik, çalışanın elde tutulmasıve müşteri memnuniyeti, bağlılık seviyesi ile doğru orantılı faydalardan ilk akla gelenlerdir.

Çalışan bağlılığını arttıran temel sebepler hakkında 100’den fazla çalışma yapılmıştır. Çoğu kimse, “bağlılık faktörleri listesi” diye bir listenin olmadığı konusunda hemfikir olacaklardır, çünkü farklı konularfarklı kişiler için diğerlerine göre daha fazla şey ifade edecektir. Bu noktada her bir birey için en çok neyin önemli olduğunu ortaya çıkaracak ölçme ve değerlendirme araçlarının büyük faydası olacaktır.

Assessment Tools for Employee Engagement
DISC PROFILE in EMPLOYEE ENGAGEMENT

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI'NDA DISC RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 temel davranış eğilimini ölçer.

Başkalarının tercih ettiği iletişim tarzına verdiğimiz tepkiler, daha iyi ilişkiler kurmanın yolunu açacaktır. Bağlılık yaratmanın temel anahtarlarından biri, düşünceli ve tutarlı iletişim kurmaktır. İnsanların nasıl davranmayı ve iletişim kurmayı tercih ettiğini anlamak,onların bağlılığını kazanmak için iyi bir başlangıçtır. DISC profili, her bir ekip üyesinin güçlü davranışlarının ortaya çıkmasını sağlayacak ortamın yaratılmasında kullanılabilir.

MOTIVATORS PROFILE in EMPLOYEE ENGAGEMENT

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI'NDA MOTİVATÖRLER RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 6 temel değeri ya da motivatörü ölçer.

Motivatörler çalışan bağlılığı konusunda anahtar bir role, hatta en önemli role sahiptir. Günün sonunda, işinizin sizin en çok değer verdiğiniz şeyi deneyimlemenize izin vermediğini görürseniz, ne kadar bağlı olabilirsiniz ki? Motivatörler profilinin kullanılmasının ardında yatan fikir, liderlerin altı motivatörün her birinin hangi şartlarda en iyi sonuçları ortaya çıkardığını görmesini ve ekip üyeleri için doğru ortamı sağlayacak şekilde liderlik tarzını adapte etmesini sağlamaktır.

TTI_EMOTIONAL_QUOTIENT_in_LEADERSHIP_DEVELOPMENT_TR

TTI EMOTIONAL QUOTIENT in EMPLOYEE ENGAGEMENT

This assessment measures 5 core dimensions of EI.

Training in EQ helps leaders and teams become more aware of the best ways to communicate and interact with each other. Since research shows that a person's immediate manager has the most direct impact on their engagement, performance and well being, team members that work for emotionally intelligent leaders are far more willing to pursue goals beyond what's required or expected of them.

TRIMETRIX_HD

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI'NDA TRIMETRIX HD RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 davranışı, 6 motivatörü, 25 yeteneği ve düşüncenin 3 temel boyutunu ölçer.

Trimetrix HD raporu performansın yapı taşları olan 25 yeteneği barındırır. Çalışan bağlılığı, insanların güçlü yanlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olmakla doğrudan ilişkilidir. Kişiler bu 25 yeteneği anlayarak içlerindeki cevheri çıkarmalarına yardımcı olacak rollerde olduklarından emin olabilirler ve liderlerde görev dağılımı yaparken çalışanlarının güçlü yönlerini görüp, ona göre iş dağılımı yapabilirler.

Her birimizin beyni dünyaya bakışımızı filtreleyen ve değerlendiren kendimize has bir düşünme sürecine ya da modeline sahiptir. Hangi düşünme modelinin en güçlü olduğunu bilmek liderlerin bir kişinin değişik yönetim tarzlarını nasıl yorumladığını ve nasıl tepki verdiğini anlamalarına yardımcı olur. Liderler bu bilgi ile her bir takım üyesinin bağlılığını nasıl en iyi şekilde geliştireceklerini daha iyi belirleyebilirler.

SİZİN FARKINIZ: ÇOK BİLİMLİ ARAÇLAR

TTI araçlarının avantajlarından biri size “çok bilim”li raporlar sunuyor olmasıdır, bu da kişiye bütünsel bir geri bildirim sağlar. Bu çok boyutlu bakışla liderler ve yöneticiler kendilerini ve başkalarını, tek bir ölçme ve değerlendirme aracını kullanırken olduğundan çok daha derin bir seviyede kavrarlar. Çok bilimli ölçme ve değerlendirme araçlarının başka bir avantajı da, liderler için çok katmanlı bir gelişim planı sunuyor olmalarıdır. Örneğin, liderler davranış tarzları, motivatörleri ve duygusal zekaları hakkındaki bilgilerin üzerinden isterlerse tek bir kısa oturumda ya da birkaç haftaya yayılmış bir faz süresince geçebilirler. Çok bilimli raporlar, daha iyi eğitim seçenekleri, daha kapsamlı bilgi ve daha çok sayıda gerçekle karşılaşma anı sunarlar.