BİRLİKTE ÇALIŞMA BECERİLERİ

BİRLİKTE ÇALIŞMA BECERİLERİ

Hedeflerine ulaşmak için ekiplerinden güç alan kurumlar, tüm ekip çalışanlarının yüksek seviyede güvenin olduğu ve sürtüşmelerin az olduğu bir ortamda çalıştıklarından emin olmalıdırlar. Kişisel çatışmalar, verimliliği olumsuz etkileyecek grup dinamiklerinden biridir; ancak insanlar ekip arkadaşlarını neyin olumlu, neyin olumsuz etkilediğini daha iyi anlarlarsa bu durum çoğu kez engellenebilir. Ölçme ve değerlendirme araçları kişilerebirbirleri hakkında günlük çalışma rutininde sıkça göz ardı ettikleri önemli bilgileri edinme fırsatını sağlar.

İş hayatında ve günlük hayatta en zor sergilenen becerilerden biri, başka insanlarla birlikte çalışmaktır; çünkü herkesin farklı inanışları ve işin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili farklı görüşleri vardır. Ekipler elbette bireylerden oluşur ve iki farklı bireyin aynı kişiliğe sahip olması mümkün değildir. Bu sebeple ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanmak ekip üyelerinin birbirlerinin çalışma tercihlerini anlamasını sağlar.

Bu ölçme ve değerlendirme araçları, yeni kurulan ekipler için olduğu kadar uzun zamandır birlikte çalışan ekipler için de son derece faydalıdır.

Assessment tools for TEAM BUILDING
DISC PROFILE in TEAM BUILDING

BİRLİKTE ÇALIŞMA BECERİLERİ'NDE DISC RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 temel davranış eğilimini ölçer.

DISC dünyanın en popüler ekip kurma aracıdır. En başarılı ekipler her bir bireyinin nasıl işlev görmeyi istediğini bilir: Nasıl iletişim kurmayı tercih ettikleri yanında düğmelerine neyin bastığı. DISC insanlara bu dili tanıtır. Davranışsal fakları tartışabilecek bir dizi terime sahip olmak ekibin doğasındaki güçleri ve grup hallerinde yaygın bir şekilde ortaya çıkan olası çatışma alanlarını anlamasını sağlar.

MOTIVATORS PROFILE in TEAM BUILDING

BİRLİKTE ÇALIŞMA BECERİLERİ'NDE MOTİVATÖRLER RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 6 temel değeri ya da motivatörü ölçer.

İki insan arasındaki güvenin anahtar öğelerinden biri değerlerin farkında olunması ve uyumlaştırılmasıdır. İçinden dünyaya baktığımız ve hangi fikirleri, deneyimleri ve insanları kabulleneceğimiz, hangilerinden kaçınacağımızla ilgili görüşlerimizi şekillendirdiğimiz merceği belirleyen altı adet birincil değer (ya da mativatör) vardır. Diğerlerinin birincil değerlerini anlayarak sadece daha iyi ilişkiler kurmakla kalmayız aynı zamanda çatışmalarının kökeninde neyin yattığını da anlarız.

TTI EMOTIONAL QUOTIENT in TEAM BUILDING

BİRLİKTE ÇALIŞMA BECERİLERİ'NDE DUYGUSAL ZEKA RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı EI’ın 5 temel boyutunu ölçer.

Ticari bir bakış açısından duygular ve hisler önemsiz görünse de işlerin tamama erdirilmesinde ve şirketin kâr zarar hanesini iyileştirmede ciddi sonuçlar doğururlar. En etkili ekipler duygusal zeka ile hareket ederler. EI’nın ilkelerini anlayan ekipler kendilerinin (ve diğerlerinin) duygusal enerjilerini yönetme ve bu enerjiyi verimli sonuçlara yönlendirme konusunda etkin rol alırlar.

TRIMETRIX_HD

BİRLİKTE ÇALIŞMA BECERİLERİ'NDE TRIMETRIX HD RAPORU

Bu ölçme ve değerlendirme aracı 4 davranışı, 6 motivatörü, 25 yeteneği ve düşüncenin 3 temel boyutunu ölçer.

Trimetrix HD raporu performansın yapı taşları olan 25 yeteneği barındırır. Ekip üyelerinin, her bir yetenekte ustalaşma düzeyini belirlemek ve kendi profesyonel gelişimlerini yönetmek için zamanlarını ve dikkatlerini nereye odaklamaları gerektiğini anlamalarını sağlar.

Her birimizin beyni dünyaya bakışımızı filtreleyen ve değerlendiren kendimize has bir düşünme sürecine ya da modeline sahiptir. Bu düşünme modelleri doğru yargılara varma becerimizi (iş algısı ile ilintilidir ama ondan farklıdır)yani algılarımızı belirler. Algılarımızı anlamak doğal yeteneklerimizi ve genel potansiyelimizi anlamamızı sağlar.

Dört Dörtlük Lider

Dört Dörtlük Lider kitabı, TTI Success Insights danışman ekibimizden Ron Price ve Randy Lisk tarafından hazırlanmış olan ve liderliğin 4 boyutuna odaklanan zamansız bir kaynak kitaptır. Kitapta, TriMetrix’in odaklandığı 25 Yeteneğin her birinin ne olduğu, neden önemli olduğu ve nasıl geliştirilebileceği ile ilgili pratik, eylem odaklı ve gerçek hayata yönelik öneriler sunulmaktadır. Rehber niteliğindeki bu kitaptan hem eğitmenler, danışmanlar, koçlar olarak; hem de çözüm sunduğunuz kurumlardaki çalışanların liderlik yeteneklerini değerlendirmek için faydalanabilir, güçlü yanlarını ve gelişim alanlarını belirleyebilir ve her bir çalışanın kendi liderlik yolculuğunda gelişebilmesi için bu çalışma kitabı ile onlara katkıda bulunabilirsiniz.

Dört Dörtlük Lider’i satın almak için bize ulaşın: info@ttisuccessinsights.com.tr

SİZİN FARKINIZ: ÇOK BİLİMLİ ARAÇLAR

TTI araçlarının avantajlarından biri size “çok bilim”li raporlar sunuyor olmasıdır, bu da kişiye bütünsel bir geri bildirim sağlar. Bu çok boyutlu bakışla liderler ve yöneticiler kendilerini ve başkalarını, tek bir ölçme ve değerlendirme aracını kullanırken olduğundan çok daha derin bir seviyede kavrarlar. Çok bilimli ölçme ve değerlendirme araçlarının başka bir avantajı da, liderler için çok katmanlı bir gelişim planı sunuyor olmalarıdır. Örneğin, liderler davranış tarzları, motivatörleri ve duygusal zekaları hakkındaki bilgilerin üzerinden isterlerse tek bir kısa oturumda ya da birkaç haftaya yayılmış bir faz süresince geçebilirler. Çok bilimli raporlar, daha iyi eğitim seçenekleri, daha kapsamlı bilgi ve daha çok sayıda gerçekle karşılaşma anı sunarlar.