TRIMETRIX HD

TriMetrix HD PROFILE

TRIMETRIX HD NEDİR?

TriMetrix HD dört bilimli bir ölçme ve değerlendirme aracıdır. Kişinin Davranış Tarzlarını (DISC), Motivatörlerini, Yeteneklerini ve Algılarını inceler. Bu dört ölçme ve değerlendirme aracını birleştiren TriMetrix HD raporu her eğitimcinin, koçun ya da danışmanın çözümlerine güçlü bir değer katacaktır.

TriMetrix HD: DÖRT BİLİMLİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARACI

Dört bilimli bir ölçme ve değerlendirme aracı olan TriMetrix HD birlikte çalıştığımız insanları tanımamız için bize dört farklı bakış açısı sunar: davranış tarzlarını, yeteneklerini, kişisel motivatörlerini, algılarını veya karar verme mekanizmalarını inceler.

Geleneksel tek boyutlu bir ölçme ve değerlendirme aracı kullanırken kişileri kendileri yapan şeyleri kaçırabiliriz ya da bu konuda varsayımlarda bulunmak durumunda kalırız. Çoklu bilimli bir ölçme ve değerlendirme aracı ile cevaplar için bakacağımız daha fazla alanımız ve insanların kendilerini ve diğerlerini tanımalarını ve anlamalarını sağlamamız için daha geniş bir çerçevemiz olur.

Çok Bilimliliğin Avantajı

Davranış Tarzları (DISC) ölçme ve değerlendirme aracını kullandığınızda “yüksek D” davranış tarzına sahip kişiler sıklıkla zorlayıcı ve iddialı olarak karakterize edilir. Bu yüzden birçok danışman yanlış bir varsayımla tüm “yüksek D”davranış tarzına sahip kişilerin hepsinin askeri eğitim çavuşları gibi hareket edeceğini ve doğal olarak destekleyici ve şefkatli olmayacaklarını düşünürler. Bu varsayım bazen doğru olsa da, bazen tamamen yanlıştır. Soru şu: Neden?

Yöneticilerden biri “sonuç odaklı ve sempatik” olarak tanımlanırken diğerinin neden “sonuç odaklı ve duygusuz” olarak görüldüğünü ortaya koymak için DISC’in ötesine bakmamız gerekmektedir. İlk yöneticinin TRiMetrix HD profiline (dört bilgi kümesinin tümüne) eriştiğimizde aşağıdaki modeli elde ederiz: Yüksek D (DISC)+ Yüksek Sosyal (Motivatör)+ Başkalarını Anlamada Olumlu Odaklanma (Boyutsal Denge) + Diplomatik ve Adil Olma (Yetenek). Böylece bu yöneticinin başkalarına yardım etme dürtüsü ile hareket ettiğini ve bu durumun davranışsal tarzı (yüksek D) ile daha da yoğun hale geldiğini anlıyoruz. Kendisi aynı zamanda ekibinin olumlu yönlerini fark etme eğilimindedir (Boyutsal Denge) ve Diplomasi yeteneğinde ustalaşmıştır. Tümü destekleyici bir geribildirim vermek için harika bir kombinasyon oluştururlar.

Bu kombinasyonu ikinci yönetici hakkında tespit edeceğimiz verilerle karşılaştıralım: Yüksek D (DISC) + Yüksek Bireyci (Motivatör) + Başkalarını Anlamada Olumsuz Odaklanma (Boyutsal Denge) + Düşük Diplomatik ve Adil Olma (Yetenek). Liderlik etme ve statü kazanma (Bireyci Motivatörü) bu yöneticinin önde gelen ilgi alanıdır, ve kendisinin yüksek D davranışsal tarzı ile daha da yoğun hale gelmiştir. Buna ek olarak bu kişi başkalarının performansının olumsuz yanlarına odaklanma eğilimi göstermektedir (Boyutsal Denge) ve Diplomatik ve Adil Olma yeteneği gelişmediğinden daha da şiddetli hale gelecektir. Bu kombinasyon geribildirim verme söz konusu olduğunda bir felaket reçetesidir. Ortaya iki yönlü yapıcı bir diyalog yerine kaba, tek yönlü bir eleştiri çıkabilir.

Görüldüğü üzere, aynı davranışsal tarzı taşıyor olsalar da bu kişiler epey farklı yöneticilerdir. Bu entegre bakış kişilerin güçlü ve gelişime açık yönleri hakkında daha eksiksiz bir resim ortaya koyar. Diğer danışmanlar çoğu kez bu resmi göremezler ve bu yüzden müşterilerine standartların altında tavsiyeler verme riskini taşırlar.

TTI Success Insights DISC profilinin eşsizliğini ve kalitesini daha iyi anlamak ve davranış ölçme ve değerlendirme aracı seçerken nelere dikkat etmek gerektiği konusunda blog gönderimiz TTI Success Insights Setlerinin Avantajları’na bakınBuraya blog linki eklenmeli. Advantages of the TTI Success Insights Suite.

TriMetrix_HD_Y_Behaviours_Motivators_DNA_Acumen_Capacity_Index_Assessment_TR

TRIMETRIX HD NEYİ ÖLÇER?

TriMetrix HD: Davranışları, Motivatörleri, Yetenekleri ve Algıları ölçer!

TriMetrix HD dört ayrı bilimi birleştiren ve performansın anahtar alanlarını görmenizi sağlayan güçlü bir ölçme ve değerlendirme aracıdır.

 • NASIL davranıyoruz ve iletişim kuruyoruz: DISC
 • NEDEN harekete geçiyoruz: İşyeri Motivatörleri
 • HANGİ yetkinliklerde ne derecede ustalaşmışız: Yetenekler
 • HANGİ kişisel yeteneklere sahibiz: Algılar (Boyutsal Denge)

Bu güçlü kombinasyon birkaç farklı versiyonda (aşağıda açıklanmıştır) mevcuttur ve beş bölümü içerir. Davranışlar, Motivatörler, Algılar (Boyutsal Denge) ve Yeteneklerin yanında Davranışları ve Motivatörleri harmanlayan geribildirimlerin birleştirildiği entegre bir bölüm. Bu katmanlı yaklaşım insanların potansiyel güçlü yanları hakkında farkındalık kazanması, gelişim alanlarını keşfetmesi ve profesyonel gelişimleri için aksiyon planı hazırlamaları için muhteşem bir zemin hazırlar.

DAVRANIŞLAR BÖLÜMÜ (DISC)

TTI Success Insights DISC aracı farklı uygulamalar için özel olarak tasarlanmış birkaç farklı versiyona sahiptir. Setlerimiz, işe alım ve seçim için tasarlanmış raporları da, daha kapsamlı koçluk ve gelişim raporlarını da içerir. Daha ilkel DISC modellerinin aksine DISC ölçme ve değerlendirme araçlarımızbelli bir davranış düzeyinde ne kadar eşsiz olduğumuzu ve kategorize edici insanlardan nasıl uzak durabileceğimizi gerçekten yakalayabilmemiz için tüm dört davranış faktörü konusunda geribildirim sunar. Ölçülen 4 temel DISC davranışı şunlardır:

 • Hakimiyet: Sorunlara ve zorluklara nasıl karşılık verdiğimiz.
 • Etkileyicilik: İnsanlara ve irtibatlara nasıl karşılık verdiğimiz.
 • Dengelilik: Tempoya ve tutarlılığa nasıl karşılık verdiğimiz.
 • Kuralcılık: Prosedürlere ve kısıtlamalara nasıl karşılık verdiğimiz.

Not: DISC raporu aynı zamanda Davranış Hiyerarşisini içerir: Dört temel davranışa dayanan 12 alt-davranış eğilimi vardır.

TriMetrix HD - DISC Profile

MOTİVATÖRLER BÖLÜMÜ

İşyeri Motivatörleri 14 sayfalık bir rapordur. Sizi standart davranış ölçme ve değerlendirme aracının bir adım ötesine, kişisel değerlerin derinliklerine taşır. Ölçülen 6 temel Motivator şu şekilde sıralanır:

 • Kuramsal: Bilgi için bilgiye, sürekli eğitim ve entellektüel gelişime değer verme dürtüsü.
 • Fayda Odaklı: Zaman, enerji ve kaynaklara yapılan yatırımlar karşılığında uygulanabilir başarılar, sonuçlar ve mükafatlara değer verme dürtüsü.
 • Estetik: Yaşamındaki dengeye, yaratıcı bir biçimde kendisini ifade etmeye, güzellik ve doğaya değer verme dürtüsü.
 • Sosyal: Başkalarına hizmet etme fırsatlarına; toplumun gelişimi ve refahına katkı yapmaya değer verme dürtüsü.
 • Bireyci: Kişisel olarak tanınma, özgürlük, kendinin ve diğerlerinin kaderini kontrol etmeye değer verme dürtüsü.
 • Geleneksel: Sosyal yapının doğasında olan gelenekler, kurallar, düzenlemeler ve ilkelere değer verme dürtüsü.

Not: İşyeri Motivatörleri kişinin bireysel motivatörlerinedayanarak nelerden kaçınmması gerektiği konusunda geribildirimleri de içerir. TTISI’ın insan beynini baz alan araştırmaları bunun karar verme mekanizmamız üzerinde derin bir bilinçaltı etkisi olduğunu doğrulamıştır.

TriMetrix HD - Motivators Profile

YETENEKLER BÖLÜMÜ

TriMetrixHD yetenekler bölümü iki farklı ölçme ve değerlendirme aracından gelen bilgileri kullanrak yapılandırılmıştır. Boyutsal Denge (ACI) ve Yetenekler. İş yerinde sergilenmesi beklenen 25 yeteneği inceler. Raporun bu bölümü kişinin “Yetenekler Hiyerarşisi”ni, en çok gelişmiş yetenekten en az gelişmiş yeteneğe doğru sıralar. Ölçülen 25 yetenek aşağıda sıralanmıştır:

1. Başkalarını Anlama ve Değerlendirme

2. Çalışanları Geliştirme/Koçluk

3. Çatışma Yönetimi

4. Diplomatik ve Adil Olma

5. Dirençli Olma

6. Empati

7. Esneklik

8. Hedefe Ulaşma

9. İkna

10. İleriye Yönelik Düşünme

11. Karar Verme

12. Kavramsal Düşünme

13. Kişisel Sorumluluk

14. Kişilerarası İlişkiler

15. Liderlik

16. Müşteri Odaklılık

17. Müzakere

18. Özyönetim

19. Planlama ve Organizasyon

20. Problem Çözme Yeteneği

21. Sunuş

22. Sürekli Öğrenme

23. Takım Çalışması

24. Yaratıcılık

25. Yazılı İletişim

TriMetrix HD - DNA Profile

Not: TriMetrix HD, karmaşık ve kullanışsız yetkinlik modellerini basitleştirmek ve rafine etmek için yaratılmıştır. Bu modelle bir yetkinlik modeli yaratırken aynı 25 yetenek her pozisyon için uygulanabilir. Ancak her posizyon için önem hiyerarşisi ve her bir becerinin ne kadar geliştirilmesi gerektiği değişkenlik gösterir. Böylece TriMetrix HD yetkinlikleri gelişim çerçevenizi, kişilerin mevcut ve gelecekteki başarılarını etkileyecek en önemli faktörleri öne çıkararak ve en çok getirisi olacak becerilerin gelişimine odaklanarak basitleştirilmiş bir hale getirir.

BOYUTSAL DENGE BÖLÜMÜ

Robert S. Hartman’ın geliştirdiği “aksiyoloji” (algılar) öğretisine dayanan etkili bir ölçme ve değerlendirme aracıdır. Hartman, Hartman Değer Profilini (HVP) geliştirmiştir. Boyutsal Denge bu özgün çalışmaya dayanır ve onu detaylandırır. İnsanların kendi deneyimlerini nasıl yorumladıklarını araştırmak için sağlam matematiksel denklemler kullanır. Boyutsal Denge insanları iki bakış açısına (içsel ve dışsal ya da kişinin kendi iç dünyasına bakışı ve dış dünyasına bakışı) ayrılmış altı temel boyutta tanımlar:

“Dünyaya Bakış” aşağıdakileri araştırır:

 • Başkalarını Anlama: Başkalarını, onların güçlü yanlarını ve gelişmeye açık alanlarını ne kadar net görebildiğimiz..
 • Pratik Düşünme: Neden ve sonucu, icraat ve sonuçlarını ne kadar net görebildiğimiz.
 • Sistemleri Değerlendirme: Sistemi , yapıyı ve otoriteyi ne kadar net görebildiğimiz.

“Kendine Bakış” aşağıdakileri araştırır:

 • Özfarkındalık: Kendimizi, güçlü yanlarımızı, limitlerimizi ve gelişime açık alanlarımızı ne kadar net gördüğümüz.
 • Rol Bilinci: Bir yönetici, ekip ya da aile bireyi olarak hayattaki rollerimizi ne kadar net gördüğümüz ve birbirinden ayırabildiğimiz.
 • Bireysel Yön Bulma: Geleceğimizi, hedeflerimizi ve onlara ulaşmak için uzanan yolu ne kadar net görebildiğimiz.

Boyutsal Denge insanların deneyimleri hakkında ne düşündüklerini ve onları nasıl yorumladıkları konusundaki çeşitli karmaşıklıkları araştırır, insanların “düşünce örüntüleri”ne dayanan eşsiz yeteneklerini belirlemek, değerinin farkına varmak ve uygulamak için değerli bir platform sunar.

TRIMETRIX_BOYUTSAL_DENGE

TRIMETRIX HD RAPORUNUN VERSİYONLARI

TriMetrix HD Reports for People & Jobs

TriMetrix HD serisi sizin kararlarınızı desteklemek ve arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşmanızı sağlamak, üretilen raporlardan oluşur. Tüm araçlarımız esneklik, pratiklik ve çoklu kullanımlar göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Bu, doğru profili bir kez para yatırıp işverenlik hayatınız boyunca kullanarak yatırımınızı maksimize edeceğiniz anlamına gelir. Çok bilimli bir rapor olarak TriMetrix HD Davranış Tarzını, Kişisel Motivatörleri, Algıları ve Yetenekleri inceler. Bu seride dört set rapor vardır:

 • TriMetrix HD İş Raporu: Herhangi bir iş dalında farklı pozisyonların profilini çizmek için geçerliliği kabul edilmiş bir yol sunar bu pozisyondaki kişilerin üstün performans göstermesi için gerekli davranışların, motivatörlerin, algıların ve yeteneklerin “ideal” birleşimini belirler. Biz buna “Pozisyon Karşılaştırma” diyoruz.
 • TriMetrix HD Bireysel Raporu: İşe alım yöneticilerinin bir adayın davranış, motivasyon, algı ve yetkinlik karışımını anlaması için ihtiyaç duyacağı şeyleri sağlamak için tasarlanan tam görev raporunun kısaltılmış versiyonudur.
 • Takım Davranış Raporu: Bir grubun ya da ekibin davranış tarzını araştırmak için tasarlanmış bir rapordur. Bu rapor TTI Success Insights Çarkını kullanarak bir grubun ya da ekibin kolektif davranış tarzını daha iyi anlamak için en çok 100 kişiyi tek bir rapora yerleştirir.
 • Takım Motivatörleri Raporu: Bir grubun ya da ekibin motivatörleriniaraştırmak için tasarlanmış bir rapordur. Bu rapor TTI Success Insights Motivatörler Çarkını kullanarak bir grubun ya da ekibin kolektif motivatörlerini daha iyi anlamak için en çok 100 kişiyi tek bir rapora yerleştirir.

TRIMETRIX HD’NİN YAYGIN KULLANIM ALANLARI

DISC, İş Yeri Motivatörleri, Talent Insights ve Trimetrix HD çok amaçlı harika araçlardır. TriMetrix HD yaygın olarak aşağıdaki işlevlerde kullanılır:

İşe Alım:
 • İşe alım; Seçme ve Yerleştirme
 • Atama
 • Pozisyon Karşılaştırma
Eğitim ve Gelişim:
 • Liderlik Gelişimi
 • Etkin İletişim
 • Birlikte Çalışma Becerileri
 • Satış Gelişimi
 • Müşteri Hizmetleri Eğitimi
 • Koçluk/Mentörlük İlişkileri
Strateji ve Yönetim:
 • Yetkinlik Gelişimi
 • Elde Tutma/Motivasyon
 • Planlama ve Strateji
 • Değişim Yönetimi
 • Çatışma Çözümleme
 • Outplacement
 • Kültürel Değişim
Kişisel:
 • Kişisel Etkinlik
 • Kariyer Planlama
 • Aile İçi İlişkiler
 • Evlilik Danışmanlığı
Common Uses – Applications – TriMetrix HD

TRIMETRIX HD AKREDİTASYONU

TriMetrix HD ölçme ve değerlendirme aracına erişmek için öncelikle akreditasyon gereklidir. Bu 4 günlük eğitim programında DISC (davranışlar), PIAV (motivatörler), yetenekler ve algıları içeren Trimetrix HD sertifikasını alabilirsiniz.:

(2. adımdan önce 1. adımın tamamlanmış olması gerektiğini unutmayın.)

Trimetrix HD Akreditasyonunda, davranışlar ve motivatörlerin yanı sıra kişilerin mevcut yeteneklerini, iç ve dış dünya algılarını inceleyeceğiz. İnsanların performansları hakkında daha bütünsel bilgi sahibi olmanız için aynı zamanda bu modelin diğer TTI araç setleriyle entegrasyonuna bakacağız.

TriMetrix Akreditasyonunu; 4 gün süren sınıf içi eğitim, kişilerin öğrenmelerini pekiştirmek üzere alıştırmaların paylaşıldığı online webinarlar, bireysel çalışmalar ve geribildirim uygulamalarını kapsar. TriMetrix Akreditasyonunu tamamlayan bireyler TriMetrix Raporlarunu tüm boyutlarda yorumlayan geribildirim uzmanı olacaklardır.

Diğer birçok ölçme ve değerlendirme şirketinin aksine size birden çok bakış açısı sunabiliyor ve böylece insan performansı üzerine daha bütünlüklü bir kavrayış geliştirmenizi garanti ediyoruz. Trimetrix HD “çok bilimli” akreditasyonuna katılarak daha fazla araç, kaynak, çözüm ve daha nitelikli bir eğitime ulaşarak daha fazla sayıda müşteri sorununu çözeceksiniz.

Program ihtiyaç temeli üzerinden yürütülür, ayrıntılar için bizi arayın.

Ult_TRX_-_HD_4

Telefon +90 (212) 327 11 55

Ekibimiz, doğru ölçme ve değerlendirme aracını seçmenize yardımcı olmak ve aklınızdaki soruları cevaplamak için bir telefon kadar yakınınızda!

Bize info@ttisuccessinsights.com.tr adresinden e-posta yoluyla da ulaşabilirsiniz.