TALENT INSIGHTS

TALENT INSIGHTS PROFILE

TALENT INSIGHTS NEDİR?

Talent Insights dünyanın ilk çok bilimli ölçme ve değerlendirme aracı olarak geliştirilmiştir. Talent Insights aracı eşsiz bir üründür çünkü TTISI’ın dünyaca ünlü DISC ve Motivatörler ölçme ve değerlendirme araçlarının gücünü, entegre edilmiş tek bir raporda, her iki araçtan da alınan geribildirimleri harmanlayarak birleştirir.

TALENT INSIGHTS: İKİ BİLİMLİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARACI

İki bilimli bir ölçme ve değerlendirme aracı olan Talent Insights birlikte çalıştığımız insanları tanımamız için bize iki farklı bakış açısı sunar: davranışsal tarzlarını (NASIL davranmayı ve iletişim kurmayı tercih ettikleri) olduğu kadar kişisel motivatörlerini (NEDEN harekete geçtikleri) de inceler.

Geleneksel, tek boyutlu bir ölçme ve değerlendirme aracı kullanırken kişileri o insan yapan şeyleri kaçırabilir ya da bu konuda varsayımlarda bulunmak durumunda kalabiliriz. Talent Insights gibi çok bilimli bir ölçme ve değerlendirme aracı ile cevaplar için bakacağımız daha fazla alanımız ve insanların kendilerini ve diğerlerini anlamalarını sağlamamız için daha geniş bir çerçevemiz olur.

Çok Bilimliliğin Avantajı

Örneğin güçlü bir “Kuramsal” motivatöre sahip bir insan bilgiye ve öğrenme fırsatlarına dair bir açlık hissedecektir. Peki nasıl oluyor da güçlü Kuramsal motivatöre sahip bazı insanlar belli bir konu hakkında her şeyi öğrenme ihtiyacı içerisindeyken, bazıları ise sadece konunun genel hatlarını bilmekle yetinebiliyor? Cevap kişinin davranışsal tarzında, yani bu motivatörü NASIL tatmin edeceklerinde yatıyor olabilir. Davranışsal (DISC) Tarzlarının örtüsünü kaldırdığımızda motivatörü Kuramsal olan bu iki insanın nasıl bu kadar farklı görünebileceklerini daha iyi anlarız. Örneğin yüksek “D” davranışsal tarzına ve güçlü bir “Kuramsal” motivatöre sahip bir kişi, konuyu mümkün olduğu kadar çabuk, ana hatları ile öğrenmek isterken, yüksek “C” davranışsal tarzına ve güçlü bir “Kuramsal” motivatöre sahip bir kişi ise mümkün olduğu kadar çok şey öğrenerek konuyu bütünüyle kavramak için detaylar içinde kaybolabilir. Talent Insights sizin ve müşterilerinizin, kişilerin hem davranışsal tarzını hem de kişisel motivatörlerini daha iyi anlamanızı sağlayacaktır.

Çok bilimli ölçme ve değerlendirme araçları konseptini ve TTI Success Insights araçlarının avantajlarını daha iyi anlamak için TTI Success Insights araçlarının avantajları başlıklı blog yazımıza göz atın.

Talent Insights - Multi–science – Behaviours Motivators

TALENT INSIGHTS NEYİ ÖLÇER?

Talent Insights: Dünyanın ilk “çok bilimli” ölçme ve değerlendirme aracıdır.

Talent Insights iki ayrı bilimi birleştiren ve performansın anahtar alanlarını araştırmanızı sağlayan güçlü bir ölçme ve değerlendirme aracıdır.

 • NASIL davranıyoruz ve iletişim kuruyoruz - dünyaca ünlü DISC ölçme ve değerlendirme aracını kullanarak.
 • NEDEN harekete geçiyoruz - basit ve etkili İşyeri Motivatörlerini kullanarak.

Bu güçlü kombinasyon 3 bölüm içeren 35+ sayfalık bir rapor oluşturur: Davranışlar ve Motivatörler bölümlerini, Davranış ve Motivatörlerin harmanlandığı ve geribildirimlerin birleştirildiği bütünleştirilmiş bölüm takip eder. Bu eşsiz ve güçlü karmayla, işe alımlarınız, yönetim ve gelişim etkinlikleriniz araştırmaya dayalı, onaylanmış ve en önemlisi kolayca uygulanabilen ölçme ve değerlendirme araçları ile desteklenecektir

DAVRANIŞLAR BÖLÜMÜ (DISC)

TTI Success Insights DISC profili farklı uygulamalar için özel olarak tasarlanmış birkaç farklı versiyona sahiptir. Setlerimiz, seçme ve yerleştirme için tasarlanmış raporları da, daha kapsamlı koçluk ve gelişim raporlarını da içerir. Daha ilkel DISC modellerinin aksine DISC araçlarımız belli bir davranış düzeyinde ne kadar eşsiz olduğumuzu ve insanları kategorize etmeden anlayabilmemiz için tüm dört davranış faktörü ile ilgili geribildirim sunar. Ölçülen 4 temel DISC davranışı şunlardır:

 • Hakimiyet: Sorunlara ve zorluklara nasıl karşılık verdiğimiz.
 • Etkileyicilik: İnsanlara ve etkileşimlere nasıl karşılık verdiğimiz.
 • Dengelilik: Tempoya ve tutarlılığa nasıl karşılık verdiğimiz.
 • Kuralcılık: Prosedürlere ve kısıtlamalara nasıl karşılık verdiğimiz.

Not: DISC raporu aynı zamanda Davranış Hiyerarşisini içerir: Dört temel davranışa dayanan 12 alt davranış eğilimi.

Talent Insights - DISC Profile

MOTİVATÖRLER BÖLÜMÜ

İşyeri Motivatörleri 14 sayfalık bir rapordur. Sizi standart davranış ölçme ve değerlendirme araçlarının bir adım ötesine, kişisel değerlerin derinliklerine taşır. Ölçülen 6 temel Motivator şu şekilde sıralanır:

 • Kuramsal: Bilgi için bilgiye, sürekli eğitim ve entellektüel gelişime değer verme dürtüsü.
 • Fayda Odaklı: Zaman, enerji ve kaynaklara yapılan yatırımlar karşılığında uygulanabilir başarılar, sonuçlar ve mükafatlara değer verme dürtüsü.
 • Estetik: Yaşamındaki dengeye, yaratıcı bir biçimde kendisini ifade etmeye, güzellik ve doğaya değer verme dürtüsü.
 • Sosyal: Başkalarına hizmet etme fırsatlarına; toplumun gelişimi ve refahına katkı yapmaya değer verme dürtüsü.
 • Bireyci: Kişisel olarak tanınma, özgürlük, kendinin ve diğerlerinin kaderini kontrol etmeye değer verme dürtüsü.
 • Geleneksel: Sosyal yapının doğasında olan gelenekler, kurallar, düzenlemeler ve ilkelere değer verme dürtüsü.

Not: İşyeri Motivatörleri kişinin bireysel motivatörlerine dayanarak nelerden kaçınması gerektiği konusunda geribildirimleri de içerir. TTISI’ın insan beynini baz alan araştırmaları bunun karar verme mekanizmamız üzerinde derin bir bilinçaltı etkisi olduğunu doğrulamıştır.

Talent Insights - Motivators Profile

Karma Bölüm: Karma Bölüm: Talent Insights dünya üzerindeiki farklı model arasında bir entegrasyon sağlayan ilk ölçme ve değerlendirme aracıdır. Bu bölüm; performansın bir boyutunun diğer boyutu üzerindeki etkisini araştır - DISC davranışsal tarz ve kişisel motivatörler. Talent Insights Raporu’ndaki bu bölüm kişinin motivatörlerinin DISC davranışsal tarzlarını nasıl etkileyebileceğini (ya da tam tersi) araştırır. Bu kombinasyon ve karşılaştırma başka bir ölçme ve değerlendirme aracında bulunmamaktadır.

TALENT INSIGHTS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARACININ VERSİYONLARI

Talent Insights raporları her biri sizin kararlarınızı desteklemek ve arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşmanızı sağlamak için birkaç farklı rapor versiyonu şeklinde mevcuttur. Tüm araçlarımız esneklik, pratiklik ve çoklu kullanımlar göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Bu, doğru rapora bir kez yatırım yapıp aynı çalışanın tüm İK süreçlerinde kullanarak yatırımınızı maksimize edeceğiniz anlamına gelir. İki bilimli bir rapor olan Talent Insights Davranış Tarzlarını ve Kişisel Motivatörleri inceler. TTI Success Insights serisinde üç tip rapor vardır:

 • Talent Insights Yönetici: Kişinin doğal ve uyarlanmış davranış tercihleri, motivatörleri ve bunların birleşimi olmak üzere üç farklı alana çok kapsamlı bir şekilde ışık tutmaktadır.
 • Talent Insights Satış: Davranış ve Motivatörler boyutunda, kişinin satış özellikleri ile ilgili çok kapsamlı bilgi sağlayan, satış odaklı bir rapordur. Kişinin satışın tüm evrelerindeki güçlü ve gelişime açık yönlerini spesifik olarak tanımlarken, bir yandan yöneticisi için de kıymetli bilgiler sunar. Mevcut Satış ekiplerinin (Şube satış, vb) veya satış pozisyonu için düşünülen adayların değerlendirilmesinde kuvvetli bir araç olarak kullanılır.
 • Talent Insights Genel: İşe alım yöneticilerinin bir adayın davranış birleşimini anlaması için ihtiyaç duyacağı şeyleri sağlamak için tasarlanan Talent Insights Yönetici raporunun kısaltılmış versiyonudur.
 • Takım Davranış Raporu:Bir grubun ya da ekibin davranış tarzını araştırmak için tasarlanmış bir rapordur. Bu rapor TTI Success Insights Çarkını kullanarak bir grubun ya da ekibin kolektif davranış tarzını daha iyi anlamak için en çok 100 kişiyi tek bir rapora yerleştirir.
 • Takım Motivatörler Raporu:Takım Motivatörleri Raporu: Bir grubun ya da ekibin motivatörleriniaraştırmak için tasarlanmış bir rapordur. Bu rapor TTI Success Insights Motivatörler Çarkını kullanarak bir grubun ya da ekibin kolektif motivatörlerini daha iyi anlamak için en çok 100 kişiyi tek bir rapora yerleştirir.
Talent_Insights_Reports_Jobs_TR

Talent Insights ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARACININ YAYGIN KULLANIM ALANLARI

DISC ve WPMOT modelleri çok amaçlı araçlardır. Talent Insights yaygın olarak aşağıdaki işlevlerde kullanılır:

İşe Alım:
 • İşe alım; Seçme ve Yerleştirme
 • Atama
 • Pozisyon Karşılaştırma
Eğitim ve Gelişim:
 • Liderlik Gelişimi
 • Etkin İletişim
 • Birlikte Çalışma Becerileri
 • Satış Gelişimi
 • Müşteri Hizmetleri Eğitimi
 • Koçluk/Mentörlük İlişkileri
Strateji ve Yönetim:
 • Yetkinlik Gelişimi
 • Elde Tutma/Motivasyon
 • Planlama ve Strateji
 • Değişim Yönetimi
 • Çatışma Çözümleme
 • Outplacement
 • Kültürel Değişim
Kişisel:
 • Kişisel Etkinlik
 • Kariyer Planlama
 • Aile İçi İlişkiler
 • Evlilik Danışmanlığı
Common Uses – Applications – Talent Insights

Hızlandırılmış Akreditasyon yolu ile

TALENT INSIGHTS AKREDİTASYONU

Talent Insights ölçme ve değerlendirme aracına erişmek için öncelikle akredite olmanız gerekmektedir. Talent Insights akreditasyonunu tek başına ya da Hızlandırılmış Akreditasyona katılarak alabilirsiniz. 3 gün süren Hızlandırılmış Akreditasyon eğitim programında DISC (davranışlar), PIAV (motivatörler) ve EQ (Duygusal Zeka) sertifikalarını edinebilirsiniz.

  Bu akreditasyonun bir parçası olarak:

  • Uluslararası Kabul Görmüş 3 Akreditasyon
  • 5 Adet Ölçme ve Değerlendirme Aracına Erişim
  • DISC, Motivatörler, Duygusal Zeka (EQ) Yorumlama Manuelleri
  • Eksiksiz Kullanım ve Kaynak Materyali
  • Araştırma ve Onaylama Verileri
  • Akreditasyon Sonrası Özel Ücretsiz Takip Oturumu

  Ücretsiz Sürekli Destek ve ihtiyacınız olduğu zaman destek alacaksınız.

  Diğer ölçme ve değerlendirme araçları şirketlerinin aksine size birden çok bakış açısı sunabiliyor ve böylece insan performansı üzerine daha bütünsel bir kavrayış geliştirmenizi garanti ediyoruz. Toplamda performansın 5 bilimini sunuyoruz. “Çok bilimli” hızlandırılmış akreditasyona katılarak daha fazla araç, kaynak, çözüme ulaşıp, daha nitelikli bir eğitim ile daha fazla sayıda müşteri sorununu çözecek ve nihayetinde daha fazla iş kazanacaksınız!

  Bu eğitime katılmak için 2 seçeneğimiz mevcuttur. En popüler programımız Açık Program. İkinci seçenek ise Kurum İçi Program (5 ya da daha fazla kişiden oluşan bir grubunuz varsa).

  Hızlandırılmış akreditasyon ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayın.

Ult OD - DISC

Telefon +90 (212) 327 11 55

Ekibimiz, doğru ölçme ve değerlendirme aracını seçmenize yardımcı olmak ve aklınızdaki soruları cevaplamak için bir telefon kadar yakınınızda!

Bize info@ttisuccessinsights.com.tr adresinden e-posta yoluyla da ulaşabilirsiniz.