MOTİVATÖRLER

MOTIVATORS PROFILE

MOTİVATÖRLER NEDİR?

En güçlü motivatörler kendi içimizden, temel değerlerimizden gelir. Ancak çok az insan kendi değerlerini açık bir şekilde söyleyebilir. İş Yeri Motivatörleri ölçme ve değerlendirme aracı bizim bu kişisel motivatörlerin arkasındaki gücü anlamamıza ve kapısını aralamamıza imkan tanıyacak bir model sunar.

İş YERİ MOTİVATÖRLERİ NEYİ ÖLÇER?

İşyeri Motivatörleri şu soruya cevap arar: NEDEN harekete geçeriz?

Bir motivatör (ya da değer), çok önemli olduğuna inandığımız temel bir fikir veya inanışlar kümesidir. Birincil motivatörlerimiz işte ve günlük yaşamımızda bize neyin neşe, mutluluk ve bir amaç verdiğini belirlememizi sağlar.

En güçlü motivatörlerimiz onları tatmin etmemiz için kesintisiz bir motivasyon kaynağı sunarlar. Bunlar ihlal edildiğinde ya da göz ardı edildiğinde aynı zamanda birer tatminsizlik kaynağı da olabilirler. Konu iş ortaklığı olduğunda, insanlar temel davranışsal (DISC) farklılıkların üstesinden gelebilirler ama değerler bir ilişkinin başlaması veya sona ermesi konusunda belirleyici rol oynar.

MOTİVATÖRLER RAPORU

İşyeri Motivatörleri 14 sayfalık bir rapordur. Sizi standart davranış ölçme ve değerlendirme araçlarının bir adım ötesine, kişisel değerlerin derinliklerine taşır. Ölçülen 6 temel Motivatör şu şekilde sıralanır:

 • Kuramsal: Bilgi için bilgiye, sürekli eğitim ve entellektüel gelişime değer verme dürtüsü.
 • Fayda Odaklı: Zaman, enerji ve kaynaklara yapılan yatırımlar karşılığında uygulanabilir başarılar, sonuçlar ve mükafatlara değer verme dürtüsü.
 • Estetik: Yaşamındaki dengeye, yaratıcı bir biçimde kendisini ifade etmeye, güzellik ve doğaya değer verme dürtüsü.
 • Sosyal: Başkalarına hizmet etme fırsatlarına; toplumun gelişimi ve refahına katkı yapmaya değer verme dürtüsü.
 • Bireyci: Kişisel olarak tanınma, özgürlük, kendinin ve diğerlerinin kaderini kontrol etmeye değer verme dürtüsü.
 • Geleneksel: Sosyal yapının doğasında olan gelenekler, kurallar, düzenlemeler ve ilkelere değer verme dürtüsü.

Not: İşyeri Motivatörleri kişinin bireysel motivatörlerine dayanarak nelerden kaçınması gerektiği konusunda geribildirimleri de içerir. TTISI’ın insan beynini baz alan araştırmaları bunun karar verme mekanizmamız üzerinde derin bir bilinçaltı etkisi olduğunu doğrulamıştır.

Motivators Profile - TTI Success Insights

ÇOK BİLİMLİ YAKLAŞIMDA MOTİVATÖRLERLER ARACININ YERİ

Motivators_Profile_Motivators_Assessment_TR

Herkes farklıdır. İnsanlar, görevlerle, fikirlerle ve diğer insanlarla çok çeşitli kişisel sebeplerden dolayı bağlantı kurarlar. İnsanların neden harekete geçtiğine dair bir fikrimiz olursa diğerlerini etkileme, onlarla bağ kurma ve onlara liderlik etme konusunda daha donanımlı oluruz. Ancak insanların motivasyon unsurlarını anlamak yap-bozun sadece tek bir parçasıdır. Daha fazla bilgiyle daha fazla etki yaratabiliriz ve işte bizim “çok bilimli” yaklaşımımız da burada devreye giriyor.

Çok Bilimli Yaklaşım Neden Önemlidir?

Sadece Motivatörler aracını (ya da tek boyutlu herhangi bir ölçme ve değerlendirme aracını) kullandığımızda insanları anlamak için tek bir bakış açısı kullanıyoruz demektir. DISC aracını, Motivatörleraracı ile birleştirerek (Talent Insights olarak bilinir) sadece insanların NEDEN harekete geçtiklerini değil aynı zamanda bu motivatörleri tatmin etmek için NASIL teşebbüste bulunacaklarını da öğrenmiş oluruz. Bu birleştirilmiş bilgiyle, güçlü bir Sosyal motivatöre (başkalarına yardım etme dürtüsü) sahip iki farklı kişinin bunu farklı şekillerde ortaya koyduğunu anlamaya başlarız. Örneğin güçlü bir Sosyal motivatöresahip kişi aynı zamanda yüksek “D” (Hakimiyet) davranış tarzına sahipse, başkalarına yardım ederken bunu doğrudan ve zorlayarak yapacaktır. Aynı şekilde güçlü bir Sosyal motivatöre sahip ancak yüksek “S”(Dengelilik) davranış tarzına sahip başka bir kişi ise diğerlerine sabırlı, destekleyici ve paylaşımcı bir şekilde yardım edecektir.

Çok bilimlilik konseptini ve TTI Success Insights araçlarının avantajlarını daha iyi anlamak için TTI Success Insights Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Avantajları hakkındaki makalemizi blogumuzdan okuyabilirsiniz.

MOTİVATÖRLER ARACININ VERSİYONLARI

İşyeri Motivatörleri raporlarının her biri sizin kararlarınızı desteklemek ve arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşmanızı sağlamak için birkaç farklı rapor versiyonu halinde mevcuttur. Tüm araçlarımız esneklik, pratiklik ve çoklu kullanımlar göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Bu, doğru raporu bir kez yatırım yapıp aynı çalışanın tüm İK süreçlerinde kullanarak yatırımınızı maksimize edeceğiniz anlamına gelir. Tek bilimli bir rapor olarak İşyeri Motivatörleri Raporu, SADECE Motivatörleri inceler. TTI Success Insights Motivatörler serisinde iki tip rapor vardır:

 • İş Yeri Motivatörleri Bireysel Raporu: - Bu rapor, insanların kişisel motivatörlerini geniş bir çerçevede ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır.
 • İş Yeri Motivatörleri Takım Raporları: Bir grubun ya da ekibin motivatörleriniaraştırmak için tasarlanmış bir rapordur. Bu rapor TTI Success Insights Motivatörler Çarkını kullanarak bir grubun ya da ekibin kolektif motivatörlerini daha iyi anlamak için en çok 100 kişiyi tek bir rapora yerleştirir.

TTI Success Insights Motivatörler aracı çok bilimli tüm ölçme ve değerlendirme araçlarımızda (Talent Insights ve TriMetrix HD'de) bulunur.

Motivators_Reports_TR

MOTIVATÖRLER RAPORUNUN YAYGIN KULLANIMI

Motivatörler aracı yaygın olarak aşağıdaki işlevlerde kullanılır:

İşe Alım:
 • İşe alım; Seçme ve Yerleştirme
 • Atama
 • Pozisyon Karşılaştırma
Eğitim ve Gelişim:
 • Liderlik Gelişimi
 • Etkin İletişim
 • Birlikte Çalışma Becerileri
 • Satış Gelişimi
 • Müşteri Hizmetleri Eğitimi
 • Koçluk/Mentörlük İlişkileri
Strateji ve Yönetim:
 • Yetkinlik Gelişimi
 • Elde Tutma/Motivasyon
 • Planlama ve Strateji
 • Değişim Yönetimi
 • Çatışma Çözümleme
 • Outplacement
 • Kültürel Değişim
Kişisel:
 • Kişisel Etkinlik
 • Kariyer Planlama
 • Aile İçi İlişkiler
 • Evlilik Danışmanlığı
Common Uses – Applications – Motivators Profile

Hızlandırılmış Akreditasyonu yolu ile

MOTİVATÖRLER AKREDİTASYONU

Motivatörler ölçme ve değerlendirme aracına erişmek için öncelikle akredite olmanız gerekmektedir. Motivatörler akreditasyonunu tek başına ya da Hızlandırılmış Akreditasyona katılarak alabilirsiniz. 3 gün süren Hızlandırılmış Akreditasyon eğitim programında DISC (davranışlar), PIAV (motivatörler) ve EQ (Duygusal Zeka) sertifikalarını edinebilirsiniz.

Bu akreditasyonun bir parçası olarak:

 • Uluslararası Kabul Görmüş 3 Akreditasyon
 • 5 Adet Ölçme ve Değerlendirme Aracına Erişim
 • DISC, Motivatörler, Duygusal Zeka (EQ) Yorumlama Manuelleri
 • Eksiksiz Kullanım ve Kaynak Materyali
 • Araştırma ve Onaylama Verileri
 • Akreditasyon Sonrası Özel Ücretsiz Takip Oturumu

Ücretsiz Sürekli Destek ve ihtiyacınız olduğu zaman destek alacaksınız.

Diğer ölçme ve değerlendirme araçları şirketlerinin aksine size birden çok bakış açısı sunabiliyor ve böylece insan performansı üzerine daha bütünsel bir kavrayış geliştirmenizi garanti ediyoruz. Toplamda performansın 5 bilimini sunuyoruz. “Çok bilimli” hızlandırılmış akreditasyona katılarak daha fazla araç, kaynak, çözüme ulaşıp, daha nitelikli bir eğitim ile daha fazla sayıda müşteri sorununu çözecek ve nihayetinde daha fazla iş kazanacaksınız!

Bu eğitime katılmak için 2 seçeneğimiz mevcuttur. En popüler programımız Açık Program. İkinci seçenek ise Kurum İçi Program (5 ya da daha fazla kişiden oluşan bir grubunuz varsa).

Hızlandırılmış akreditasyon ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayın.

Ult OD - Mot

Telefon +90 (212) 327 11 55

Ekibimiz, doğru ölçme ve değerlendirme aracını seçmenize yardımcı olmak ve aklınızdaki soruları cevaplamak için bir telefon kadar yakınınızda!

Bize info@ttisuccessinsights.com.tr adresinden e-posta yoluyla da ulaşabilirsiniz.