İŞ YERİ STRES RAPORU

STRES_RAPORU

İŞ YERİ STRESİ NEDİR?

İş yerinde stres; iş gereksinimlerinin çalışanın yetenek, kaynak ya da ihtiyaçlarına uymaması halinde ortaya çıkan zararlı fiziksel ve duygusal etkiler olarak tanımlanır. İş yerinde stres, sağlığın bozulmasına ve hatta hasara yol açabilir.

Yaptığınız işi çok seviyor olsanız bile, her işin stres yaratacak unsurları olabilir. İşyerinde belli bir oranda stres normaldir, fakat aşırı stres verimliliğinizi azaltır, fiziksel ve duygusal sağlığınızı kötü etkiler. Stresle başa çıkabilme yeteneğiniz, başarı ile başarısızlık arasındaki ince çizgidir.

İş yeri ortamınızda kontrol edemeyeceğiniz olaylar olabilir. Ama bu, önemli sorunlarla yüzyüze olsanız bile güçsüz olduğunuz anlamına gelmez. Stres yönetimi, hayatınızda devasa değişiklikler yapmakla ya da kariyer hedeflerinizi tekrar gözden geçirmek ile ilgili değil, kontrolünüzde olan şeylere odaklanmakla ilgilidir.

ALT_KISIM_1

Pekİ Çözüm Ne?

Bireylerde ve kurumlarda stresi ve sebeplerini doğru teşhis edebilmek, performansı arttırır, iş gücü kaybını azaltır ve daha da önemlisi çalışanlarınız onlara verdiğiniz değeri görürler. Stresi doğru teşhis edebilmek ve ölçümleyebilmek için, TTI Success Insights tarafından geliştirilmiş olan “TTI Success Insights İş yeri Stres Raporu”nu kullanarak işe başlayabilirsiniz.

İş yeri Stres Raporu, 7 farklı başlık altında işyerinizdeki stresin bireyler veya ekipler üzerindeki etkisini görmenizi ve ölçümleyebilmenizi sağlar. Böylelikle bir yönetici olarak belki de hiç farketmediğiniz sorunlu alanları keşfedebilir, ne yapmanız ve işe nereden başlamanız gerektiğini net bir şekilde görebilir ya da üst yönetiminizden destek alabilirsiniz.

TTISI

İŞ YERİ Stres Raporu (Stress Quotient TM) Ne İşe Yarar?

 • İş yerinizdeki stresin kaynağını ve etkilerini birey ya da ekip seviyesinde belirlemenizi sağlar
 • Belli bir ekipte veya bütün kurumdaki stresin “ateşini ölçer”; alarm veren noktaları gösterir
 • Sizin ve ekibinizin işyerinizde varolan stres kaynakları hakkında açıklıkla konuşabilmeniz ve çözüm üretebilmeniz için objektif bir zemin hazırlar
 • Çalışanlardan beklentilerin ve taleplerin üzerlerinde ne şekilde etki yarattığını görmenize yardımcı olur
 • Çalışanların takdir görme ihtiyacının kurum veya yönetici tarafından karşılanıp karşılanmadığını anlamanızı sağlar
 • Çözümlediğinizi düşündüğünüz sorunların hakikaten ortadan kalkıp kalkmadığını farketmenize yardımcı olur
STRES_MASA
ISIN_TALEPLERI_STRES_1

İşin Talep Ettikleri:

İş ortamı stresi talepler ve sorumluluklar arttıkça artar. Stres artışı direk olarak kötü tasarlanmış işlerin, aşırı iş yüklerinin, yetenek ve becerilerin işe uymamasının bir sonucu olarak görülebilir.

  Emek/Ödül Dengesi:

  Ödüllendirme basit bir takdir görme, kişisel gelişim, ücret artışı ya da terfi gibi pek çok farklı şekilde olabilir. İş yerinde yüksek gayret göstermek esastır, fakat çalışan yüksek gayretlerine uygun bir şekilde ödüllendirilmeyi bekler. Çalışan, aldığı ödülün ihtiyaçlarına hiç uygun olmadığını düşünürse iş yeri stresi artacaktır.

  Kontrol:

  Kendini güçten yoksun hissetmek, dünyanın her yerinde iş stresine sebep olan faktörlerden biridir. İş yerinde stresin en yaygın nedenleri arasında çok az yetkiye karşılık çok fazla sorumluluk sahibi olmak, kararlarda söz sahibi olmamak, sesini duyuramamak ve kimse tarafından anlaşılamamak bulunur.

  Kurumsal Değişim:

  Kurumsal değişim; insan, yapı, teknoloji ve prosedürlerde yapılan herhangi bir değişim veya değişimlerin hepsidir. Derecesi ve doğrultusu farklılıklar gösterebilir, bilinmezlik yaratır. Hem stres hem de fırsat yaratabilir. Kurumsal değişim her insanı farklı etkiler. Bazıları değişimi kucaklarken, bazıları ise değişimin sadece adı geçtiğinde bile evhamlanırlar ve stresli olurlar.

  Yönetici:

  İş yerinde stresin nedenlerinden biri de yöneticilerinizden aldığınız desteğin az olması veya hiç olmamasıdır. Yöneticinizin size mantıklı taleplerde bulunması (örneğin ikinize de uygun olan bir iş bitirme tarihi belirlemesi), sizin işi daha verimli yapmanızı sağlayacaktır.

  İş Arkadaşları:

  İş arkadaşları ve yöneticilerden gelen destek azlığı işyeri stresine neden olabilir. Dektekleyici bir ortam; yöneticilerin açık ve tutarlı bilgiler verdiği, çalışanların da gerekli olan her zaman yardıma hazır oluğu bir ortamdır. Bu ortamda pozitif çalışma ilişkileri, verimlilik ve çalışan katılımları desteklenir. Kabul edilmeyen davranışlar ise dile getirilir.

  İş Güvencesi:

  İnsanlar işleri hakkında bir çok yönden kaygılı olabilirler, ama korkunun büyük bir çoğunluğu iş güvencesinden gelir. İş güvencesizliği iş kaybetme korkusundan ve buna bağlı imalardan kaynaklanır. Stres, terfi alamamaktan ya da düşük seviyede terfi almaktan da kaynaklanır. İnsanlar ayrıca başarılı olabilmek için çok hızlı terfi almak gibi kaygılar duyabilirler.

GRUP STRES İNDERKSİ ÖZETİ

Tıpkı bir hastalık gibi, stres de tüm ofise yayılabilir ve takım dinamiklerini sınırlayıcı bir etki yaratabilir. Özet grafiğinin de gösterdiği üzere, stres kurumu fazlaca etkilemiştir. Öyle ki 18 çalışanın cevapladığı ankette departmanın %94’ü yükselen ya da önemli derecede stres seviyesine sahiptir. Kurumsal Değişim İndeksi bize, stresin kurumsal iletişim üzerinde nasıl bir algı etkisi olduğunu, ya da politikaların ve prosedürlerin, bunun yanı sıra kurumsal değişimin şirketteki insanları nasıl iletildiğini göstermektedir. Stresin ayrıca, bu grubun iş arkadaşları desteği bölümünde de oldukça büyük bir etkisi olduğunu görmekteyiz; anketi cevaplayanların %73’ü şirket içinde bir işbirliği eksikliği olduğunu ve insanların bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde diğer insanları veya çatışma çıkarabilecek durumları görmezden geldiğini düşünmektedirler.

KURUMSAL_DEGISIM

STRES BELİRTİLERİ

Stres hayatımızda, görevleri tamamlamak için bizi harekete geçiren pozitif bir olgu olabilir. Ama genelde stresin negatif bir etkisi vardır; özellikle de sık sık, üstesinden gelecek donanıma sahip olmadığımız zorluklarla karşılaştığımızda. Çünkü her zaman iş yerinde stres yaşadığımızı kabul etmeyebiliriz; bizi sessizce ele geçirir, çünkü belirtiler her zaman çok belirgin değildir. Bunlar gibi fiziksel ve duygusal belirtileri daha iyi yönetmek stresle daha iyi başa çıkmamızı sağlar. Yandaki özet grafiğin de gösterdiği üzere; yeme ve uyuma bozuklukları, erteleme ve diğer gergin hareketler gibi davranışsal stres belirtileri bu kurumdaki insanları ve işi etkilemiştir. Ayrıca; düşük enerji, sık sık hasta olma, sinirlilik ve bunalmışlık hissi gibi fiziksel ve duygusal stres belirtileri de yüksek skor almış çalışanlar için büyük birer problem haline gelmişlerdir. Bunlar gibi stresle ilgili sorunlar içten içe rahatsız ederek bireyin üretkenliğini ve işe gelme isteğini kötü etkilerler.

STRES_BELIRTILERI

STRES ETKİLERİ ANALİZİ

Stresin iyisi ya da kötüsü olabilir. İyi stres, sabahları bizi uyandıran, zorluklara göğüs germemizi, öğrenmemizi ve büyümemizi sağlayan bir şeydir. Peki ya bizi güçsüzleştiren kötü stres? Stres sadece bizi fiziksel ve duygusal olarak etkilemekle kalmaz, ayrıca iş güvencesine ve iş ortamı taleplerine karşı bakış açımızı doğrudan etkiler. Yandaki grafik matriksinin gösterdiği üzere, bu birey için yüzeysel olarak bir stres belirtisi olmasa da, stres içten içe oluşmaya başlamıştır. Diğer bir deyişle bu birey kontrol edemediği duygularını içinde biriktirmekten dolayı büyük ihtimalle bir patlama yaşamayacaktır. Bu bireyi etkileyen stres etkileri arasında, yöneticisiyle gerçek veya algılanan hassas ilişkisinin yanı sıra iş yükü talepleri ve yaptığı iş üzerindeki kontrol seviyesi vardır. Bu stres etkileri ne kadar göz ardı edilirse, bireyin bu alanlarda tükenme hatta daha ciddi bir stres yaşaması ihtimali o kadar artacaktır.

STRES_ETKILERI

STRES FAKTÖRÜ - EMEK/ÖDÜL DENGESİ

İş tatmini sadece işin kendisinden zevk alarak değil, prim ile ödüllendirilerek, yarar sağlayarak ve ortak kültürel değerlere sahip olarak sağlanır. Bu istekler karşılanmadığında ve iş yükleri biriktiğinde stres ve tükenme zamanla yapılanır. Bu da iş ortamı gerekleri ve çalışan tatmini arasında göz ardı edilemeyecek bir kopukluğa neden olur. Yandaki grafiğin gösterdiği üzere, bu birey için yaptığı iş anlamlıdır fakat katkıları için yeteri kadar takdir edildiğini ve ödüllendirildiğini düşünmemektedir. Yaptığı işin karşılığını başkası mı alıyor? Yoksa yaptığı işin karşılığını yeteri kadar almadığını mı düşünüyor? Bu zor duruma dikkatin çekilmesi bu bireyin iş ortamında takdir ve ödül konularında yaşadığı stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

STRES_FAKTORU

İŞ YERİ STRES RAPORU' NDA BAŞKA NELER VAR?

STRES_FAKTOR

Açıklamalar ve Aksiyona Yönelik Sorular: Her bir stres başlığı altında, o stres faktörünü oluşturan alt başlıkları, skorlarınızın detayını ve stresi yönetmenize yardımcı olacak soruları bulabilirsiniz.

STRES_ETKILER

Stres Etkileri: Stres bazen kişiyi pozitif yönde etkileyebilir. Bu raporla stresin sizde yarattığı etkinin pozitif mi, negatif mi olduğunu her bir başlık altında keşfedebilirsiniz.

KURUMSAL_DEGISIM

Grup Stres Raporu: Tüm bu değerli bilgileri ekibiniz veya kurumunuzun geneli için ölçümleyebilir ve Grup Stres Raporu ile aksiyon alacağınız “alarm veren” noktaları belirleyebilirsiniz.

Telefon +90 (212) 327 11 55

Ekibimiz, doğru profili seçmenize yardımcı olmak ve aklınızdaki soruları cevaplamak için bir telefon kadar yakınınızda!

Bize info@ttisuccessinsights.com.tr adresinden e-posta yoluyla da ulaşabilirsiniz.