DAVRANIŞSAL ZEKA

Behavioural_Intelligence_PROFIL

DAVRANIŞSAL ZEKA NEDİR?

Davranışsal Zeka, TTISI’ın duygusal zeka ölçme ve değerlendirme aracı ile dünyaca ünlü DISC ve ölçme ve değerlendirmesini birleştiren dünyadaki ilk psikometrik testtir. Bu entegre edilmiş rapor oldukça rağbet görmektedir çünkü pazardaki diğer DISC ve EI araçlarından çok daha kullanıcı dostu ve pratiktir. Duygusal zekaya çok bilimli bir açıdan bakarak, koçluk ve danışmanlık becerilerinizi yeni bir seviyeye taşıyabilirsiniz.

ÇOK BİLİMLİ YAKLAŞIMDA DAVRANIŞSAL ZEKA'NIN YERİ

Behavioural_Intelligence_-_MultiYscience_Y_davranYssal_zeka

İki bilimli bir ölçme ve değerlendirme olarak Davranışsal Zeka, birlikte çalıştığımız insanları tanımamız için bize iki bakış açısı sunar: davranışsal tarzlarını (NASIL davranmayı ve iletişim kurmayı tercih ettikleri) ve duygusal zekalarını (duygusal zeka ilkelerini aktif olarak kullanıp kullanmadıkları) bir arada inceler.

Geleneksel tek boyutlu bir ölçme ve değerlendirme aracı kullanırken, o kişileri kendileri yapan şeyleri kaçırabiliriz ya da bu konuda varsayımlarda bulunmak durumunda kalırız. Davranışsal Zeka gibi çok bilimli bir ölçme vedeğerlendirme aracı ile, aradığımız cevaplar için bakacağımız daha fazla yerimiz ve insanların kendilerini ve diğerlerini anlamaları için daha eksiksiz bir çerçevemiz olur.

Çok Bilimliliğin Avantajı

Örneğin insanlar “yüksek D”yi çoğu kez “zorlayıcı, agresif ve zıtlaşan” kişiler olarak tanımlarlar. O halde neden bu davranışsal tarzdaki bazı insanlar böyle görünmezler? Zorlayıcı değil de azimli, agresif değil de iddialıdırlar. Algıdaki bu farklılığın sebebi çoğu kez söz konusu insanın duygusal zekasını ne kadar aktif bir şekilde uyguladığında yatar. EQ kısmına baktığımızda aynı “yüksek D” tarzına sahip iki insanın duygusal yeterliklerinin (ya da eksikliklerinin) davranışlarını nasıl farklı yollardan etkileyebildiğini daha iyi anlayabiliriz. Davranışsal Zeka ölçme ve değerlendirme aracı, sizin ve müşterilerinizin performansın iki farklı boyutunu anlamanıza yardım ederek, daha fazla bilgi ışığında karar vermenizi sağlar.

Çok bilimli ölçme ve değerlendirme araçları konseptini ve TTI Success Insights araçlarının avantajlarını daha iyi anlamak için TTI Success Insights araçlarının avantajları başlıklı blog yazımıza göz atın. .

DAVRANIŞSAL ZEKA NEYİ ÖLÇER?

Davranışsal Zeka: Dünyanın ilk “çok bilimli” EQ ölçme ve değerlendirme aracı!

Davranışsal Zeka, iki ayrı boyutu birleştiren ve performansın anahtar alanlarını keşfetmenizi sağlayan güçlü bir ölçme ve değerlendirme aracıdır:

 • Dünyaca ünlü DISC ölçme ve değerlendirmesini kullanarak NASIL davranıyoruz ve iletişim kuruyoruz sorusunu cevaplar
 • EQ ölçme ve değerlendirme aracını kullanarak duygusal zekayı aktif bir şekilde kullanıp kullanmadığımızı ölçer

Davranışsal Zeka aracı, yaygın bir zorluğun üstesinden gelmek için geliştirilmiştir. Duygusal zeka temelli eğitimler önemli ve ilgi çekici görülse de çoğu kez elle tutulur bir aksiyona bağlamak zordur. Bu güçlü ölçme ve değerlendirme aracı ile, 2 bölümden oluşan, iki anahtar alanla ilgili geribildirim sunan, 35+ sayfalık bir rapor oluşur: Davranışlar ve Duygusal Zeka. Bu eşsiz ve güçlü karmayla, duygusal zeka gelişim etkinlikleriniz araştırmaya dayalı, onaylanmış ve en önemlisi kolayca uygulanabilen gelişim aktiviteleriyle desteklenmektedir.

DAVRANIŞLAR BÖLÜMÜ (DISC)

TTI Success Insights DISC profili farklı uygulamalar için özel olarak tasarlanmış şekilde birkaç farklı versiyona sahiptir. Setler, işe alım ve seçim için tasarlanmış raporları da, daha kapsamlı koçluk ve gelişim raporlarını da içerir. Daha ilkel DISC modellerinin aksine DISC ölçme/değerlendirmelerimiz belli bir davranış düzeyinde ne kadar eşsiz olduğumuzu ve kategorize edici insanlardan nasıl uzak durabileceğimizi gerçekten yakalayabilmemiz için tüm dört davranış faktörü konusunda geribildirim sunar. Ölçülen 4 temel DISC davranışı şunlardır:

 • Hakimiyet: Sorunlara ve zorluklara nasıl karşılık verdiğimiz.
 • Etkileyicilik: İnsanlara ve etkileşimlere nasıl karşılık verdiğimiz.
 • Dengelilik: Tempoya ve tutarlılığa nasıl karşılık verdiğimiz.
 • Kuralcılık: Prosedürlere ve kısıtlamalara nasıl karşılık verdiğimiz.

Not: DISC raporu aynı zamanda Davranış Hiyerarşisini içerir: Dört temel davranışa dayanan 8 alt-davranış eğilimi.

Talent_Insights_-_DISC_Profile_TR

DUYGUSAL ZEKA BÖLÜMÜ (EQ)

TTI Duygusal Zeka 13 sayfalık bir rapordur. İş dostu EQ raporu gerçek insanlar tarafından gerçek sonuçlara ulaşılmak için kullanılan basit ama etkili bir duygusal zeka ölçme ve değerlendirme aracıdır.

 • Kişisel Farkındalık: Kendi ruh haliniz, duygularınız ve güdüleriniz ile bunların diğer kişiler üzerindeki etkilerini algılama ve anlama yetinizdir.
 • Kişisel Denetim: Yapıcı olmayan dürtü ve ruh halinizi kontrol edebilme, yeniden yönlendirebilme ve harekete geçmeden önce düşünmek üzere yargılarınızı erteleyebilme eğiliminizdir.
 • İçsel Motivasyon: Para ve ünvandan bağımsız şekilde çalışma tutkunuz ve hedeflerinize enerjik ve istikrarlı bir şekilde ulaşma eğiliminizdir.
 • Empati: Başkalarının duygusal halini anlama yetinizdir.
 • Sosyal Beceriler: İlişkileri yönetme ve işbirliği ağları oluşturma becerisidir.

Not: TTI Duygusal Zeka, davranışsal zeka ölçme ve değerlendirme araçları içindeki dünyaca ünlü DISC profiliyle birleştirilen ilk duygusal zeka ölçme ve değerlendirme aracıdır

Emotional_Quotient_Profile_-_TTI_Success_Insights_TR

DAVRANIŞSAL ZEKA ARACININ YAYGIN KULLANIM ALANLARI

DISC ve EQ modelleri çok amaçlı harika araçlardır. Bu iki modeli birleştiren Davranışsal Zeka yaygın bir şekilde kullanılan 35+ sayfalık bir koçluk ve gelişim raporudur.

Davranışsal zeka yaygın olarak aşağıdaki işlevlerde kullanılır:
 • Liderlik Gelişimi
 • Etkin İletişim
 • Birlikte Çalışma Becerileri
 • Satış Gelişimi
 • Müşteri Hizmetleri Eğitimi
 • Koçluk/Metörlük İlişkileri
Strateji ve Yönetim:
 • Değişim Yönetimi
 • Çatışma Yönetimi
 • Kültürel Değişim
Kişisel:
 • Kişisel Etkinlik
 • Kariyer Planlama
 • Aile İlişkileri
 • Evlilik Danışmanlığı
Common Uses – Applications – BEHAVIOURAL INTELLIGENCE_TR

DAVRANIŞSAL ZEKA AKREDİTASYONU

Hızlandırılmış Akreditasyon yolu ile

Davranışsal Zeka ölçme ve değerlendirme aracına erişmek için öncelikle akredite olmanız gerekmektedir. Davranışsal Zeka akreditasyonunu tek başına ya da Hızlandırılmış Akreditasyona katılarak alabilirsiniz. 3 gün süren Hızlandırılmış Akreditasyon eğitim programında DISC (davranışlar), PIAV (motivatörler) ve EQ (Duygusal Zeka) sertifikalarını edinebilirsiniz.

Bu akreditasyonun bir parçası olarak:

 • Uluslararası Kabul Görmüş 3 Akreditasyon
 • 5 Adet Ölçme ve Değerlendirme Aracına Erişim
 • DISC, Motivatörler, Duygusal Zeka (EQ) Yorumlama Manuelleri
 • Eksiksiz Kullanım ve Kaynak Materyali
 • Araştırma ve Onaylama Verileri
 • Akreditasyon Sonrası Özel Ücretsiz Takip Oturumu

Ücretsiz Sürekli Destek ve ihtiyacınız olduğu zaman destek alacaksınız.

Diğer ölçme ve değerlendirme araçları şirketlerinin aksine size birden çok bakış açısı sunabiliyor ve böylece insan performansı üzerine daha bütünsel bir kavrayış geliştirmenizi garanti ediyoruz. Toplamda performansın 5 bilimini sunuyoruz. “Çok bilimli” hızlandırılmış akreditasyona katılarak daha fazla araç, kaynak, çözüme ulaşıp, daha nitelikli bir eğitim ile daha fazla sayıda müşteri sorununu çözecek ve nihayetinde daha fazla iş kazanacaksınız!

Bu eğitime katılmak için 2 seçeneğimiz mevcuttur. En popüler programımız Açık Program. İkinci seçenek ise Kurum İçi Program (5 ya da daha fazla kişiden oluşan bir grubunuz varsa).

Hızlandırılmış akreditasyon ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayın.

Ult OD - DISC_2_TR

Telefon +90 (212) 327 11 55

Ekibimiz, doğru ölçme ve değerlendirme aracını seçmenize yardımcı olmak ve aklınızdaki soruları cevaplamak için bir telefon kadar yakınınızda!

Bize info@ttisuccessinsights.com.tr adresinden e-posta yoluyla da ulaşabilirsiniz.