ANALİZ RAPORLARI

ANALIZ_RAPORLARI

ANALİZ RAPORLARI

Hangi değerlendirme aracı kullanılırsa kullanılsın, İnsan Kaynakları uzmanlarının ve birim yöneticilerinin en çok ihtiyaç duydukları bilgi; rapor sonuçları ile ilgili kıyaslamalı bir sonuç elde etmek ve karar verebilmek için büyük resmi görebilmektir. Hangi aday veya çalışanın diğerlerine kıyasla daha fazla işe uygun olduğu; her birinin gelişim alanlarının veya güçlü yönlerinin ne olduğu, İK süreçlerinde hızlı ve doğru karar almak adına kritik önem taşımaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak tasarladığımız analiz sistemimiz sayesinde, değerlendirmeye alınan çalışan veya adayların “işin gereklerine kıyasla hangi noktada olduğunu”, iş ve kurum ihtiyaçları özelinde analiz etmekte ve raporlamaktayız. İşte analiz raporlarımızdan birkaçı:

Kurumsal Gelişim Haritası:

Değerlendirilen çalışanların/adayların işin gerekleri ile 3 boyutta karşılaştırıldığı (Davranış, Motivatör, Yetenek) ve uyum seviyelerinin hem kişi, hem grup bazında “tam uyum-orta uyum-zayıf uyum-çok zayıf uyum-gereğinden fazla” olarak gösterildiği tablodur. Kurumsal Gelişim Haritası, öncelikli gelişim alanlarının belirlenmesi, eğitim ihtiyaç analizi veya adayların uyum seviyesinin hem kişisel, hem grup bazında görülmesi açısından fayda sağlamaktadır.

Örnek rapor için tıklayınız...

Kişisel Özet Rapor:

Değerlendirilen her bir kişinin, ele alınan işinin gerekleri ile 3 boyutta (Davranış, Motivatör, Yetenek) kıyaslaması ile kurumsal yetkinlikler ile uyumunu tek bir tabloda gösteren, her bir kişi için ayrı bir rapor olarak hazırlanan rapordur.

Örnek rapor için tıklayınız...

Gelişim Alanları Raporu:

Değerlendirilen her bir kişinin, işin gerekleri ile kıyaslandığında en fazla hangi alanlarda gelişim alanı olduğunu gösteren tablodur.

Örnek rapor için tıklayınız...

İş Profili Kıyaslama Tablosu:

TriMetrix sistemi üzerinden ve bir workshop eşliğinde “İş Tanımlama Raporu”nun (Job Benchmark) elde edilmesinin ardında, çalışanların/adayların işin gerekleri ile 3 boyutta karşılaştırıldığı (Davranış, Motivatör, Yetenek) rapordur. Kişilerin uyum seviyesi, çan eğrisi üzerinden 4 seviye üzerinden derecelendirilir.

Örnek rapor için tıklayınız...

Kurumsal Yetkinlik Skorları Raporu:

Kurumun mevcut kurumsal yetkinlikleri ile, TriMetrix kapasitelerinin eşleştirilmesi yapılarak hazırlanan ve her bir çalışanın/adayın kurumsal yetkinlikler ile uyumunu gösteren rapordur.

Örnek rapor için tıklayınız...

Takım Çarkları:

Değerlendirmeye alınan tüm çalışanların, Davranış tercihleri ve Motivatörleri boyutunda tek bir çark üzerinde gösterilebildiği ve ekip ile ilgili büyük resmi görmeye imkan sağlayan grafiklerdir. Doğal Davranışlar, Uyarlanmış Davranışlar ve Motivatörler, ayrı takım çarkları halinde sunulur.

Örnek rapor için tıklayınız...

Güçlü Yönler Haritası:

Her çalışanın/adayın kendi güçlü yönlerini sayısal olarak gösteren tablodur.

Örnek rapor için tıklayınız...

Yönetim Sunumu

Yukarıda bahsedilen rapor analizlerini, üst yönetime sunulabilecek şekilde “büyük resim” mantığı ile hazırlanmış özet grafiklerini içeren ve verilerin farklı pratik gösterimler ile sunulduğu powerpoint sunumlar olarak hazırlamakta ve tercih doğrultusunda İnsan Kaynakları Yöneticileri ile birlikte Üst Yönetim’e sunmaktayız.

ANALIZ_RAPORLARI_1

Telefon +90 (212) 327 11 55

Ekibimiz, doğru ölçme ve değerlendirme aracını seçmenize yardımcı olmak ve aklınızdaki soruları cevaplamak için bir telefon kadar yakınınızda!

Bize info@ttisuccessinsights.com.tr adresinden e-posta yoluyla da ulaşabilirsiniz.