360° - 720° DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM

360_DEG_GEL_ARACI

360° DEĞERLENDİRME SİSTEMİ NEDİR?

Firmaların hedeflerine ulaşmasında çalışanların sahip oldukları özellikler ve verimlilikleri büyük önem taşır. Kişilerin içinde bulundukları kurumun hedeflerini benimsemeleri ve bu doğrultuda kendi bireysel hedeflerini bunlarla bağdaştırarak aksiyon alabilmeleri gerekir.

360° Değerlendirme Sistemi, kişinin kendini ne şekilde algıladığı ile başkalarının onu nasıl algıladığını karşılaştırmalı şekilde görmeye olanak sağlayarak; bireylerin performansını artırma yoluyla kurumun performansını artıracak bir “gelişim süreci”ne katkıda bulunur.

Günümüzde çevremizdeki kişilerin (ekibimizin, yöneticimizin, müşterilerimizin) bizi nasıl değerlendirdiği, başarının kritik bir noktası haline gelmiştir ve çevre ile etkileşimimiz doğrultusunda ortaya çıkan 360° Değerlendirmesini daha da önemli hale gelmiştir.

360° DEĞERLENDİRME SİSTEMİ'NİN FAYDALARI

  • 360° değerlendirme süreci; hedeflere doğru ilerlerken, hem çalışanların, hem de firmanın güçlü yönlerinin ve gelişim alanlarının belirlenmesine hizmet etmektedir.
  • Çalışanların sahip oldukları bireysel güçlü yönler ve gelişim alanları, aynı zamanda firmanın liderlik kapasitesini ve gelişim alanlarını da gösterdiğinden firma yönetimine bütünsel veri sağlar.
  • Bireysel 360° raporlarının üzerinden gerçekleştirilen geribildirim seansları ile katılımcıların resmi net bir şekilde görmeleri ve eylem planları oluşturmaları sağlanır.
  • Aynı zamanda tüm ekibin/kurumun 360° değerlendirme sonuçları analiz edilerek İnsan Kaynakları Yönetimi ve Üst Yönetim’e bütünsel bir resim halinde sunulur.

MULTIRATER 360°’IN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR

  • Sistem; kullanıcı kolaylığı, ulaşılabilirlik ve bilgilerin gizlilik içinde ele alınmasını sağlar.
  • Kurumun halihazırda belirlenmiş yetkinlik setleri multiRater 360 yetkinliklerine uyarlanabilmekte; veya yetkinlik seti bulunmaması durumunda multiRater 360 yetkinlik kütüphanesinden yararlanılabilmektedir.
  • Anketin uygulanması, rapor çıktıları ve geri bildirim seanslarını kapsayan tüm uygulamalar İngilizce veya Türkçe dil seçenekleri ile gerçekleştirilebilmektedir.
  • Kişilerin değerlendirme ekranları ve raporlar kurum kimliği ve ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanabilmektedir..
  • Değerlendirme sürecinin ardından danışmanlarımız tarafından 360° kişisel raporlar üzerinden geribildirim verilebilmektedir.
  • Sistemin sürekliliğini sağlamak açısından İş Kavramları tarafından kurum içi 360° geribildirim uzmanları yetiştirilebilmektedir.

360° DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İLERLER?

multiRater 360 sistemi uygulamasındaki ilk aşamada sistem kapsamında değerlendirilecek olan kişiler ve onları değerlendirecek olan diğer çalışanlar belirlenir. Kurum içi iletişim planı oluşturulur. Bu kapsamda, süreç içinde yer alacak her bireyin süreci sahiplenmesi ve katkıda bulunabilmesi için iletişim adımları uygulanır.

360° sistemi yoluyla ölçülecek ve sonraki süreçlerde geliştirilmesi planlanan yetkinlikler belirlenir. Bu adımda 2 alternatif sunulabilmektedir: Kurumun yetkinlik modeli Multirater 360° Değerlendirmesinin yetkinlik kütüphanesinden seçilenler ile uygun hale getirilir. İhtiyaçlar doğrultusunda kurum ölçülmesini istediği yetkinlikleri içeren modeli oluşturur ve Multirater 360 Yetkinlik Kütüphanesi’nden de uygun olan yetkinlikler seçilir.

Müşterinin ihtiyacına göre tasarlanan yetkinlik modeli üzerinden kurum içerisinde belirlenen küçük bir grup ile pilot uygulama gerçekleştirilir ve gerekiyorsa sistem üzerinden değişiklikler yapılır. Pilot uygulamanın ardından asıl uygulamaya geçilir. Kişiler proje kapsamında belirlenen beceri ve yetkinlik setlerinin bulunduğu kişisel on-line panellerinde oturum açarlar ve anketlerini tamamlarlar.

360_DEG_GEL
36O_DEG_GEL_1

On-line panel üzerinde yapılan değerlendirmelerden gelen veriler, hem kişi, hem takım bazında hazırlanabilen ayrıntılı raporlara dönüştürülür.Raporların oluşmasının ardından bireysel geribildirim seansları gerçekleştirilir ve sonrasında kişiye özel “Geribildirim Raporu” hazırlanır. Seanslarda, kişinin güçlü yanları ve gelişim alanları üzerinde durularak eylem planları belirlenir.

Sürecin sonunda, 360° Değerlendirme Raporları, kişiye özel hazırlanan Geribildirim Raporları ve Yönetim Raporu kurumun insan kaynakları birimi ve üst yönetimle paylaşılır. Bu raporlar vasıtasıyla, birey/ekip/kurum bazında gelişim planlarının belirlenmesi ve kurum tarafından takip edilmesi sağlanır.

720_GELISIM

720° DEĞERLENDİRME SİSTEMİ NEDİR?

multiRater720º ’nin amacı; kişi hakkında oluşan bir önceki senenin multiRater 360º raporunun sonuçları ile bir sonraki sene oluşturulan multiRater 360º sonuçlarının birbiri ile karşılaştırılmasıdır.

multiRater720º ’yi oluşturan sonuçlar iki farklı zaman diliminde oluşturulan dataların birleşmesi ile olur. Böylelikle “iki değerlendirmenin sonuçlarını kıyaslayarak, bir önceki seneye göre kişinin nerede olduğunu ve kişinin mevcut rolü ile ilgili alanlarda geliştirmesi gereken önemli yetenekler hangileridir?’’dir sorusunun cevabı alınır.

720° DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İLERLER?

Bir önceki sene multiRater 360° sistemi uygulamasına katılan kişileri değerlendirecek olan diğer çalışanlar belirlenir. Kurum içi iletişim planı oluşturulur. Bu kapsamda, süreç içinde yer alacak her bireyin süreci sahiplenmesi ve katkıda bulunabilmesi için iletişim adımları uygulanır.

720° sistemi yoluyla ölçülen yetenekler, bir önceki sene 360° sistemi yoluyla ölçülen ve sonraki süreçlerde geliştirilmesi planlanan yetkinliklerdir. Kişiler proje kapsamında belirlenen beceri ve yetkinlik setlerinin bulunduğu kişisel on-line panellerinde oturum açarlar ve anketlerini tamamlarlar.

720_DEG_GEL
720_GEL

On-line panel üzerinde yapılan değerlendirmelerden gelen veriler bir önceki sene yapılan 360° değerlendirmesi ile karşılaştırılır; hem kişi, hem takım bazında hazırlanabilen ayrıntılı raporlara dönüştürülür.Raporların oluşmasının ardından bireysel geribildirim seansları gerçekleştirilir ve sonrasında kişiye özel “Geribildirim Raporu” hazırlanır. Seanslarda, kişinin güçlü yanları ve gelişim alanları üzerinde durularak önceki seneye göre kişinin nerede olduğu ve kişinin mevcut rolü ile ilgili alanlarda geliştirmesi gereken önemli yetenekler üzerinde durularak eylem planları belirlenir.

Sürecin sonunda, 720° Değerlendirme Raporları, kişiye özel hazırlanan Geribildirim Raporları ve Yönetim Raporu kurumun insan kaynakları birimi ve üst yönetimle paylaşılır. Bu raporlar vasıtasıyla, birey/ekip/kurum bazında gelişim planlarının belirlenmesi ve kurum tarafından takip edilmesi sağlanır.

Telefon +90 (212) 327 11 55

Ekibimiz, doğru ölçme ve değerlendirme aracını seçmenize yardımcı olmak ve aklınızdaki soruları cevaplamak için bir telefon kadar yakınınızda!

Bize info@ttisuccessinsights.com.tr adresinden e-posta yoluyla da ulaşabilirsiniz.